Umowa współpracy UP w Poznaniu z Claas Polska

22 maja 2017 została podpisana oficjalna umowa dotycząca współpracy między Instytutem Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a CLAAS Polska.

Porozumienie podpisali Dyrektor Instytutu profesor dr hab. inż. Jacek Przybył oraz Prezes firmy CLAAS Polska Karl – Wilhelm Hundertmark. Obie strony ustaliły, iż posiadają wspólne cele i w ramach owej współpracy zobowiązały się pomagać wzajemnie w realizacji działań naukowych i edukacyjnych. Wykłady tematyczne, konferencje oraz inne formy upowszechniania wiedzy rolniczej prowadzone w ramach obopólnych relacji pozwolą w sposób bardziej skuteczny osiągać cele, których realizacja w pojedynkę byłaby trudniejsza i mniej efektywna.

Nawiązanie formalnych relacji dwustronnych jest zwieńczeniem dotychczasowej współpracy między CLAAS Polska a Instytutem Inżynierii Biosystemów, która odbywała się już na  wielu płaszczyznach. Organizacja staży dla studentów, wykładów tematycznych, coroczne uczestnictwo w TRiLiadzie to tylko niektóre z przykładów wspólnych działań. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego biorą udział w corocznych spotkaniach w Centrum Szkoleniowym CLAAS mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu systemów diagnostyki, precyzyjnego rolnictwa oraz zapoznanie się z przekrojem wszystkich maszyn rolniczych marki CLAAS. Szereg wspólnych działań zaowocował również włączeniem Instytutu Inżynierii Biosystemów do programu fundacji CLAAS Stiftung – nagrody dla najlepszej pracy inżynierskiej oraz wspierania jednostki w niezależnych badaniach naukowych.
Obie strony żywią nadzieję, iż podpisanie bilateralnej umowy o współpracy, pozwoli na zintensyfikowanie działań oraz pogłębienie wiedzy z dyscypliny inżynierii rolniczej.