czwartek, 30 listopada, 2023
spot_img

Derogacje i zazielenienia – będą zmiany w przepisach?

spot_img

Minister Rolnictwa złożył podpisy!

27 września 2019 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, złożył podpisy pod rozporządzeniami  zmieniającymi rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów. Nowe rozporządzenia umożliwiają rolnikom skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia tj. ugorów i międzyplonów. W ten sposób dobiegła końca procedura legislacyjna związana z Decyzją Komisji Europejskiej, która na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zezwoliła Polsce na skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia to jest dla ugorów i międzyplonów.

 

Polska i inne kraje Unii Europejskiej

Wejście w życie powyższych aktów prawnych ma związek z tegoroczną, dotkliwą suszą, jaka wystąpiła w Polsce i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Odstępstwa (derogacje – przyp. red.), mają na celu zwiększenie dostępności pasz na obszarach dotkniętych klęską suszy w Polsce i w innych państwach Unii.
W rozporządzeniach podpisanych przez Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego wskazano obszary, dla których, zgodnie z ekspertyzą Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), derogacje (czyli odstępstwa), będą miały zastosowanie.
Zaznaczyć należy, że Instytut, przy wskazywaniu obszarów dotkniętych suszą, działał w oparciu o kryterium deficytu klimatycznego bilansu wody (KBW), w poszczególnych gminach Polski – z uwzględnieniem okresu od 1 kwietnia do 31 sierpnia. W efekcie, do obszarów dotkniętych klęską suszy zaliczono gminy z deficytem KBW poniżej – 200 mm. Oznacza to, że rolnicy posiadający grunty na tych terenach będą mogli skorzystać z niżej wymienionych derogacji.

Mapa poglądowa

Mapę poglądową, z oznaczeniem Gmin objętych derogacją na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, znaleźć można pod internetowym adresem:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zazielenienie–uproszczenie-dla-rolnikow

 

Zakres derogacji

W ramach pierwszego odstępstwa, grunty ugorowane będą uznawane za odrębną uprawę w ramach dywersyfikacji upraw oraz za obszar proekologiczny (EFA), nawet jeżeli grunty te były wypasane lub przeznaczane do celów produkcyjnych. Odstępstwo nie dotyczy jednak deklarowanych do EFA, gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi.

Natomiast w przypadku międzyplonów, za obszary EFA, będą uznawane międzyplony utworzone z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast dotychczas obowiązkowej mieszanki składającej się z co najmniej z dwóch gatunków roślin. Ponadto za międzyplony EFA uznawane będą również uprawy roślin ozimych, uprawiane w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie.

 

Międzyplon ścierniskowy i rośliny ozime

Dodatkowo, rolnicy którzy w celu wypełnienia praktyki EFA, wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni, jednak pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.gov.pl
Fot. Aut.: Robert Gorczyński 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników