Problem pandemii koronawirusa COVID-19 i jego skutków dla polskiego oraz europejskiego rolnictwa, stał się przedmiotem ożywionych działań przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.
W liście skierowanym do Komisarza Europejskiego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Wojciechowskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Norbert Lins (Grupa Europejskiej Partii Ludowej – Chrześcijańscy Demokraci), zaapelował o pomoc dla rolników, tak aby uniknąć zakłóceń w dostawach żywności i innych produktów potrzebnych rolnictwu i gospodarce rolnej.

Rozszerzenie „Zielonych korytarzy”

W swoim piśmie Przewodniczący Norbert Lins zaznaczył, że Europejscy rolnicy nie tylko mają trudności z kontynuowaniem codziennej pracy, ale też napotykają na coraz większe kłopoty z dostępem do środków produkcji oraz dostarczaniem swoich produktów europejskim konsumentom. Norbert Lins wezwał więc Komisję Europejską do poszerzenia przepustowości transgranicznych tzw.: „zielonych korytarzy”, (poza żywnością) także o: pasze, nawozy i środki ochrony roślin. Zdaniem Norberta Linsa KE powinna przygotować strategię, która maksymalnie uprości procedury administracyjne i wesprze najbardziej dotknięte sektory, a także zwalczy spekulacje na rynku.

 

Działania Europejskiego Komisarza

Redakcja Magazynu Rolniczego Agro Profil skontaktowała Kamilem Ochmańskim, Asystentem ds. Kontaktów z Mediami w Gabinecie Komisarza Europejskiego Janusza Wojciechowskiego który poinformował nas o tym, że:

Obecnie Komisarz Europejski ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Wojciechowski przygotowuje rzeczową odpowiedź, która bezzwłocznie trafi do pana przewodniczącego Norberta Linsa. Dodam, że problem pandemii koronawirusa COVID-19 i jej skutki dla rolnictwa to przedmiot szczególnej troski i działań Komisarza. O wszystkich wcześniejszych i obecnych działaniach w tej materii na bieżąco informujemy na oficjalnej stronie internetowej Komisarza oraz w wykorzystywanych przez nas nośnikach społecznościowych.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: KE
Foto: Pixabay  

Dopłaty bezpośrednie: ARiMR zawiesza kontrole na miejscu