Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa i wprowadzenie w związku z tym stanu epidemii w Polsce, ARiMR zawiesza kontrole na miejscu, które mają na celu sprawdzenie stanu faktycznego z informacjami wpisanymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie. 

Dotyczy to przypadków, kiedy kontrola związana jest z koniecznością uczestnictwa w niej beneficjenta. Obecnie zawieszenie realizacji kontroli zostało wprowadzone do końca marca. Nie będzie to jednak w żaden sposób skutkowało wstrzymaniem procesu realizacji płatności na rzecz beneficjentów.

ARiMR nie wyklucza, że okres zawieszenia kontroli zostanie wydłużony. Obecnie jest to poddane analizie. Należy jednak pamiętać, że zawieszenie kontroli nie zwalnia w żaden sposób z prawidłowej realizacji operacji przez beneficjentów. ARiMR informuje również, że kontrole mogą zostać przeprowadzone w późniejszym terminie.

Uprawa Uproszczona – Publikacja specjalna Agro Profil

Kontrole o których mowa mają na celu celu sprawdzenie stanu faktycznego z informacjami wpisanymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie. Jeżeli gospodarstwo zostało wybrane do kontroli, rolnik może otrzymać pieniądze dopiero po weryfikacji jej wyników

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej w Polsce wykonywanych jest ok . 65 tys. kontroli rocznie, czyli w 5% losowo wybranych gospodarstw zgłoszonych do dopłat.

Co roku w naszym kraju o dopłaty bezpośrednie ubiega się ok. 1 mln 350 tys. gospodarstw.

Źródło: ARiMR/PAP 

PROW 2014-2020: terminy naborów mogą ulec zmianie