czwartek, 22 października, 2020
- REKLAMA -

Tarcza antykryzysowa nie dla rolnika?

-REKLAMA-
-REKLAMA-

W odpowiedzi na liczne sygnały od rolników zatrudniających pracowników i odprowadzających za nich składki ZUS, którym Powiatowe Urzędy Pracy odmówiły przyznania pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wystąpienie z wnioskiem do Premiera Mateusza Morawieckiego o udzielenie precyzyjnej informacji w sprawie  zakresu pomocy dla rolników, przewidzianej w ramach tarczy antykryzysowej wprowadzonej z uwagi na sytuację spowodowaną pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Wniosek to efekt wątpliwości dotyczących interpretacji treści przepisów przez organy administracji wyznaczone do rozpatrywania rolniczych wniosków o pomoc.

Mogą liczyć, czy nie?

Jak zauważa WMIR z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż rolnicy w zasadzie mogą liczyć na taką samą pomoc, jak przedsiębiorcy. Jednak w praktyce, w zależności od okoliczności raz uważa się ich za przedsiębiorców, a w innych przypadkach takiego statusu im się odmawia. Potrzebna jest więc jednolita wykładnia.

WMIR podaje przykład organów Publicznej Służby Zatrudnienia, do których rolnicy złożyli wnioski o przyznanie  pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, o której mowa w art. 15zzd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). Jednak organy PSZ odmawiają pozytywnego rozpoznania wniosków z tego powodu, że do rolników nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.). Tymczasem wielu rolników nie mając wpisu do CEIDG prowadzi działalność i zatrudnia pracowników. Wówczas za siebie rolnicy opłacają składkę KRUS, a za pracowników składki na ubezpieczenie ZUS.

Pomoc jak dla przedsiębiorców

WMIR postuluje zatem by wprowadzane regulacje, mające na celu wsparcie rolników, przewidywały pomoc na takich samych zasadach, jak dla przedsiębiorców. WMIR powołuje się przy tym na treść art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, który stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, – nie oznacza to jednak, że działalność w tym zakresie nie jest działalnością o charakterze gospodarczym. Artykuł 6 Prawa przedsiębiorców określa jedynie zakres rodzajów działalności gospodarczej, której rozpoczynanie, prowadzenie oraz działania związane z jej zakończeniem nie podlegają przepisom powyższej ustawy. Rozwiewając ewentualne wątpliwości, należy w przepisach kształtujących pomoc państwa uznać, iż wymienione w art. 6 rodzaje aktywności przedsiębiorcy stanowią działalność gospodarczą.

Każdy rolnik przedsiębiorcą?

Zdaniem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w związku z możliwością uzyskania wsparcia z powodu epidemii Covid-19, za przedsiębiorcę należy uznać każdego rolnika, którego działalność charakteryzuje się celem zawodowym i zarobkowym, działaniem we własnym imieniu, ciągłością oraz uczestnictwem w obrocie gospodarczym, w szczególności zaś, gdy rolnik zatrudnia pracowników odprowadzając za nich składki ZUS. Zatem jeśli działania rolnika spełniają wszystkie powyższe przesłanki, to rolnik powinien mieć możliwość skorzystania z tych samych form pomocy, jak przedsiębiorca.

Natomiast osoby zajmujące się prowadzeniem gospodarstwa pobocznie, nieuczestniczące na co dzień w obrocie gospodarczym lub prowadzące gospodarstwo rolne, które ma zaspokoić wyłącznie ich potrzeby – nie powinny posiadać statusu „rolnik-przedsiębiorca”.

Zarząd Izby postuluje o podjęcie stosownych działań, by zapewnić realną pomoc rolnikom, którzy faktycznie prowadzą działalność gospodarczą bez rejestracji w CEIDG lub KRS, co zdaniem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej absolutnie nie powinno pozbawiać ich pomocy.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: WMIR
Foto: Pixabay

Tarcza Antykryzysowa – jakie rozwiązania dla rolnictwa?

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Nowe oryginalne części czy zamienniki? A może używane lub regeneracja?

Potrzeba wymiany części wynikająca z ich eksploatacji lub awarii – to zdarza się w maszynach najwyższej klasy;Od tego, w jaki sposób zaopiekujemy...

Jakie nastroje w branży maszyn i urządzeń rolniczych?

Na przełomie września i października bieżącego roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w...

Jutro sporo słońca także na południu i wschodzie [POGODA]

W nocy na zachodzie, północy i w centrum sporo chmur, z których na Pomorzu Zachodnim, Kaszubach, Pomorzu Gdańskim miejscami popada nieduży deszcz....

Śledź nas

17,782FaniLubię to
350ObserwującyObserwuj
3,080SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły

Nowe oryginalne części czy zamienniki? A może używane lub regeneracja?

Potrzeba wymiany części wynikająca z ich eksploatacji lub awarii – to zdarza się w maszynach najwyższej klasy;Od tego, w jaki sposób zaopiekujemy...

Jakie nastroje w branży maszyn i urządzeń rolniczych?

Na przełomie września i października bieżącego roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w...

Jutro sporo słońca także na południu i wschodzie [POGODA]

W nocy na zachodzie, północy i w centrum sporo chmur, z których na Pomorzu Zachodnim, Kaszubach, Pomorzu Gdańskim miejscami popada nieduży deszcz....

Czy podatek rolny wzrośnie?

Wysokość podatku rolnego ustalą gminy Wczoraj (19 października br.), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował komunikat w sprawie średniej ceny...

Sinusoida cen w skupach. Ile płacą za jaja?

W chowie klatkowym tym razem tylko jedna klasa jaj zanotowała spadek cenowy. Dotyczył on jaj w rozmiarze L. W ciągu rozpatrywanego tygodnia...