piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Żywność przyszłości – jak nią gospodarować?

Oszczędność, jakość i smak

W czwartek, 10 października 2019 roku, w poznańskim  centrum „Concordia Design”, odbyło się „Śniadanie Prasowe” pod hasłem: „Wielkopolska chce ograniczyć marnowanie żywności i straty żywności”.
Wydarzenie było podsumowaniem projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nazwą: „EcoWaste4Food –  Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo”, wdrażanego w ramach Programu p,n.: „Interreg Europa”.

Stop marnowaniu żywności!

Główną problematyką, z którą mierzyli się realizatorzy i uczestnicy projektu, było powszechne dziś, nieracjonalne gospodarowanie żywnością, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Państwach Unii Europejskiej i w wielu innych, wysokorozwiniętych krajach Świata.
W powyższym kontekście, realizatorzy projektu, podjęli szereg działań zmierzających do opracowania metod służących ograniczaniu strat i racjonalizacji produkcji. Jednakże, najistotniejszym celem tych przedsięwzięć było wykorzystanie surowców i półproduktów (często obecnie  niesłusznie odpadowych), do wytwarzania wysoko jakościowej żywności o parametrach i walorach dorównujących, a nawet przewyższających obecnie dostępne produkty.

 

Podsumowanie konkursu

Podczas czwartkowego spotkania często podkreślano, że o powodzeniu omawianej realizacji decydowało zaangażowanie, wiedza i kompetencje uczestników projektu – czyli ludzi młodych – o dużym intelektualnym potencjale.

Gospodarzem czwartkowego spotkania był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski, który dobitnie akcentował, że zasadniczy walor tego rodzaju projektów polega na podejmowaniu działań zmierzających do wypracowania metod zapobiegających  przewidywanym, światowym kryzysom żywnościowym.

Podczas „Śniadania Prasowego” podsumowano też „Konkurs dla studentów na spot/film wraz z hasłem promującym działania przeciw marnotrawieniu żywności”. Innym istotnym punktem programu była prezentacja 16. nowych produktów testowych (środków spożywczych), do produkcji których wykorzystane zostały produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego.
Osiągnięcia te, to rezultat prac wielkopolskich studentów pracujących pod kierunkiem kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, we współpracy z członkami Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.

Więcej informacji o „EcoWaste4Food” i realizatorach projektu, znaleźć można na stronie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Tekst/fot.: Robert Gorczyński
Źródła: www.umww.pl www.interregeurope.eu/ecowaste4food (polskie tłumaczenie strony)

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników