poniedziałek, 26 lutego, 2024

Wystartował nabór na dopłaty do zboża. Sprawdź nowe zasady, terminy i warunki pomocy!

spot_img

ARiMR rozpoczęła nabór wniosków na dopłaty do zboża dla poszkodowanych rolników przez niekontrolowany import zboża z Ukrainy. Dla kogo, na jakich warunkach i do kiedy należy złożyć wniosek?

Dzięki korytarzom zbożowym Ukraina wyeksportowała 5 mln towarów rolnych

Dopłaty do zboża. Dla kogo? Sprawdź, kto może ubiegać się o pieniądze

Wniosek o dopłaty do zboża może złożyć rolnik:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1);
 3. który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 4. który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Dopłaty do zboża – jakie są warunki otrzymania pomocy?

Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta rolnego złożonym na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR. Do uzyskania dopłaty uprawnieni będą producenci rolni, którzy udokumentowali fakturami VAT sprzedaż:

 • żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca br. (było: od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r.);
 • kukurydzy od 15 kwietnia do 30 czerwca br. (okres sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. jest objęty wsparciem krajowym);

Pomoc przeznaczona jest dla gospodarstw:

 • do pierwszych 300 ha;
 • dla spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników (do pierwszych 300 ha przypadających na każdego członka spółdzielni).

Do kiedy można składać wniosek o dopłaty do zbóż?

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w nieprzekraczalnym terminie od 1 czerwca do 15 lipca 2023 r. w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku dołącza się kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. do podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Dopłaty do zboża – jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla producentów zbóż należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub usługę mObywatel, aby wniosek trafiał do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, należy starannie wskazać dane tej jednostki.

Składanie wniosku przez ePUAP

 • W przypadku składania wniosku o pomoc finansową przez platformę ePUAP wybieramy Biuro Powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego (formatka „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo”-> wpisujemy „Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wybrane Biuro Powiatowe)” –> zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego BP z listy rozwijanej).
 • Dane adresowe jednostek Agencji ze wskazaniem adresów ePUAP oraz instrukcja składania wniosków do ARiMR przez platformę ePUAP są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap.

Składanie wniosku za pośrednictwem mObywatel

 • W przypadku składania wniosku o pomoc finansową za pośrednictwem usługi mObywatel, uruchamiamy proces z ikony „Zaloguj” na stronie www.gov.pl -> wybieramy „Katalog usług” –> następnie wybieramy funkcję „Pismo ogólne” –> „wyślij pismo ogólne” –> wpisujemy nazwę Biura Powiatowego do którego chcemy wysłać wniosek –> zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego BP z listy rozwijanej –> wybieramy rodzaj pisma –> uzupełniamy tytuł pisma i treść pisma.
 • Więcej informacji zostało zawartych w instrukcji wypełniania wniosku.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana:

 • data nadania, w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i przesyłki pocztowej,
 • w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

Dopłaty do zboża. Jaka jest wysokość pomocy? 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy. Do sprzedanej od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. kukurydzy i pszenicy zostały ustalone nowe stawki sprzedaży, które przedstawiają się w sposób następujący:

 • W województwie lubelskim i podkarpackim 

-dopłata do pszenicy  – 1375 zł/ha (było 825 zł/ha);

-dopłata  do kukurydzy –   1750 zł/ha (było 1050 zł/ha).

 • W województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim

-dopłata do pszenicy – 1265 zł/ ha (było 660 zł/ha);

-dopłata  do kukurydzy – 1610 zł/ha (było 840 zł/ha);

-dopłata do gryki* – 805 zł/ha.

 • Dla pozostałych województw 

-dopłata do pszenicy  – 1100 zł/ha (było 495 zł/ha);

-dopłata  do kukurydzy –  1400 zł/ha (było 630 zł/ha);

dopłata do gryki* – 700 zł/ha.

*Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące pomocy dla producentów gryki obejmuje okres od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Przyznawana pomoc dotyczy tych producentów, którzy sprzedali lub zamierzają sprzedać grykę w tym okresie.

Dopłata do pszenicy 2023 

Rząd podjął także decyzję o zwiększeniu dopłaty do pszenicy sprzedanej od 15 maja do 30 czerwca bieżącego roku. Dotychczasowa stawka w wysokości 2200 zł/ha została podniesiona do 3025 zł/ha.

Dopłaty do innych rodzajów zbóż i oleistych

Ministerstwo rolnictwa poinformowało także o wysokości pomocy w ramach wsparcia nadzwyczajnego dla sektorów zbóż i nasion oleistych. 

 • W województwie lubelskim lub podkarpackim:
 • 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych 
 • 1125 zł/ ha upraw jęczmienia lub pszenżyta; 
 • 875 zł/ ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych. 
 • W województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim: 
 • 1610 zł/ ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 
 • 1035 zł/ ha upraw jęczmienia lub pszenżyta; 
 • 805 zł/ ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych. 
 • W pozostałych województwach dopłaty wynoszą
 • 1400 zł/ha kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 
 • 900 zł/ ha upraw jęczmienia lub pszenżyta; 
 • 700 zł/ ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych.

Dopłaty do zbóż. Jak będzie wyglądała wypłata pomocy? 

Pomoc dla producentów zbóż jest wypłacana na rachunek wnioskodawcy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP. 

Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

Wniosek o dopłaty do zboża – formularz i niezbędne dokumenty

Wszystkie niezbędne dokumenty takie jak wniosek o dopłaty do zbóż oraz klauzula informacyjna dostepne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pod linkiem dostępny jest formularz wniosku o pomoc krajową dla producentów pszenicy lub kukurydzy w formacie Excel oraz PDF, a także klauzula oraz szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku – kliknij tutaj: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-lub-kukurydzy

źródło: MRIRW

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Rolnik
Rolnik
10 miesięcy temu

Rząd podzielił wysokość wsparcia . Pewnie myśli że rolnicy jeszcze w konie wożą zboże i do województw mniej nawiezli . Niekompetencja .

Rolnik
Rolnik
10 miesięcy temu

To tylko pszenica i kukurydza potaniała? A inne zboża ? Daje się równo JEDNEMU WSZYSTKO DRUGIEMU G……….

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

2
0
Would love your thoughts, please comment.x