niedziela, 14 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Wnioski o dopłaty do nawozów wystartowały! Jakie warunki trzeba spełnić?

spot_img

Rozpoczął się długo oczekiwany nabór wniosków o przyznanie dopłat do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Jakiej wysokości jest wsparcie i jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać?

Dopłaty do nawozów – terminy składania wniosków

O dopłaty do nawozów można się starać w terminie od 12 czerwca do 14 lipca 2023 roku. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. Co istotne, podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

Dopłaty do nawozów – dla kogo?

Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie skierowane jest do producenta rolnego:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 2022/2472);
 • któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę;
 • który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

Jakiej wysokości są dopłaty do nawozów?

ARiMR poinformowało, że wysokość pomocy nie może przekroczyć

 1. Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw rolnych, jednak nie większej niż 300 ha i stawki pomocy w wysokości:
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk)
 • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).
 1. Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. i różnicy ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej pomocy danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

W takim przypadku spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników:

 • we wniosku oświadcza, że ubiega się o przyznanie przedmiotowej pomocy jako spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników i wnosi o przyznanie tej pomocy z uwzględnieniem liczby członków danej spółdzielni oraz podaje liczbę członków na dzień składania wniosku o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych;
 • dołącza do wniosku oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, o poddaniu się temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu.

Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza kwotę 4,7 mld zł, do obliczenia wysokości pomocy zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Gdzie złożyć wniosek o dopłaty do nawozów? 

Wnioski o przyznanie dofinansowania można:

 • dostarczać bezpośrednio do kancelarii biura powiatowego ARiMR;
 • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • składać korzystając z usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Placówki Agencji będą przyjmować dokumenty do 14 lipca 2023 r. Natomiast w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i rejestrowanej przesyłki pocztowej za datę złożenia będzie uważany dzień nadania wniosku.

Do wniosku dołącza się kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i więcej informacji znajduje się na stronie ARIMR

źródło:ARIMR

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x