sobota, 20 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Rząd chce wprowadzić zmiany w PROW

spot_img

W planach rządu znalazły się zmiany dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a dokładnie rozlokowania funduszy na konkretne inwestycje. Jak uzasadnia rząd powodem działań jest wszechobecna drożyzna, która spowodowała wyhamowanie inwestycji w ramach PROW a celem zmian jest pełne wykorzystanie unijnych dotacji. Co ma się zmienić? 

Rolnicy odkładają inwestycje na później

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazła się zapowiedź projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak czytamy w uzasadnieniu, przyczyną wprowadzonych zmian finansowych jest przede wszystkim konieczność zapewnienia pełnego wykorzystania środków programu, co na tym etapie realizacji PROW 2014-2020 jest kwestią priorytetową. Ze względu na niekorzystną sytuację rynkową (postępujący wzrost cen środków produkcji rolnej oraz cen materiałów budowlanych), część wnioskodawców odkłada decyzje związane z inwestycjami, a co się z tym wiąże, w niektórych instrumentach wsparcia zainteresowanie jest mniejsze niż przewidywano. Z tego powodu Rząd zdecydował, że środki z instrumentów wsparcia, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem zostaną przesunięte do instrumentów, w ramach których możliwe jest ich pełne wykorzystanie. 

Wsparcie na ekologiczne inwestycje

Do kluczowych zmian merytorycznych w aktualnie procedowanej modyfikacji PROW 2014-2020 należeć ma wprowadzenie w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszaru f „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Główną przyczyną wprowadzenia do programu inwestycji polegających na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii jest obecna sytuacja geopolityczna. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jednoznacznie uświadomiła, jak ogromną rolę dla kraju ma bezpieczeństwo energetyczne. Działanie przewiduje inwestycje na instalacje wytwarzające energię z promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła.

Mniej pieniędzy dla młodych rolników i na zarządzanie zasobami wodnymi

Zmiany finansowe zmniejszające budżet obejmą:

 • „Zarządzanie zasobami wodnymi (o ok. 50 mln euro) 
 • „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” (o ok. 57 mln euro)
 •  „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” (o ok. 5 mln euro)
 • „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” (o ok. 42 mln euro)
 • „Premie dla młodych rolników” (o ok. 50 mln euro)
 • „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (o ok. 16 mln euro)
 • „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (o ok. 17 mln euro)
 • „Zarządzanie ryzykiem” (o ok. 79 mln euro).

Więcej pieniędzy na ekologię i dobrostan zwierząt

Zasilenie budżetu będzie dotyczyć:

 • „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” (o ok. 111,5 mln euro)
 • „Rolnictwo ekologiczne” (o ok. 82 mln euro)
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych” – uruchomienie nowego obszaru wsparcia (f) (o ok. 80 mln euro)
 • „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” (o ok. 3,5 mln euro)

Proponuje się również dokonanie przesunięcia 39 mln euro w ramach Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EIO) z działania M14 „Dobrostan zwierząt” do działania M13 „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”. Ww. przesunięciu środków EIO towarzyszy rekompensata 39 mln euro w ramach standardowych środków PROW 2014-2020, co nie wpływa na łączną kwotę środków przeznaczoną na oba działania.

Dopłaty do droższych kredytów

To nie koniec proponowanych zmian. Mają one objąć także instrumenty finansowe. Zmiana polega na zwiększeniu wysokości dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych z 2% do 5%. Jest to spowodowane potrzebą utrzymania specjalnych rozwiązań spowodowanych pandemią COVID-19 oraz jej skutkami. Zmiana dopłaty do oprocentowania z 2% do 5% jest podyktowana wzrostem oprocentowania kredytów. Szacuje się, że dopłaty do tych kredytów i objęcie ich gwarancjami łącznie z gwarancjami do kredytów inwestycyjnych udzielanymi na podstawie dotychczasowych zasad wymaga zwiększenia kwoty limitu środków na instrumenty finansowe o 39 mln euro.

Jakie jeszcze zmiany nastąpią w PROW?

W zaproponowanych rozwiązaniach znajduje się jeszcze parę zmian w działaniach. Są to kolejno:

 • w operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, zwiększeniu wysokości pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, w okresie realizacji PROW 2014-2020.

b) w typie operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” wprowadzenie standardowych stawek jednostkowych jako formy pomocy za wykonanie płyt lub zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych oraz wskazaniu ich wysokości oraz podniesieniu kwoty pomocy ze 100 tys. zł na 150 tys. zł. 

c) w typie operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi” umożliwienie gminom budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych. 

d) w typie „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” aktualizacja wysokości standardowych stawek jednostkowych, w przypadku standardowych stawek jednostkowych za wykonanie ogrodzenia w oparciu o aktualne ceny rynkowe.

e) w operacji „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” podwyższenie stawki premii zalesieniowej wypłacanej przez 12 lat na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej.

f) w operacji „Rolnictwo ekologiczne” wprowadzenie nowego pakietu oraz podwyższenia stawek płatności w ramach poszczególnych pakietów działania, analogicznie jak w ramach ekoschematu – Rolnictwo ekologiczne w ramach PS WPR; wprowadzenie mechanizmu degresywności płatności ekologicznych; dostosowanie elementów bazowych (baseline) do obowiązujących przepisów, w związku z obowiązywaniem od 2023 r. warunkowości zamiast zasady wzajemnej zgodności oraz wymogów w ramach zazielenienia.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2022 r. Co o tym sądzicie? To dobra decyzja czy raczej katastrofalna?

źródło:gov.pl
Zdj: pixabay

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x