czwartek, 13 czerwca, 2024
spot_img

Dopłaty do wapna. Na jakich zasadach i dla kogo?

spot_img

Trwa nabór na dopłaty do wapna. Na jakich zasadach i dla kogo szczegółowo określił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie udzielane jest ramach pomocy de minimis, a nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie?

Dopłaty do wapna. Na jakich zasadach i dla kogo?
zdj:pixabay

Dopłaty do wapna – kto może skorzystać?

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup wapna nawozowego będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5. Dla danej działki ewidencyjnej takie dofinansowanie działań regeneracyjnych może być  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata. Zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dopłaty do wapna mogą korzystać również gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha (do powierzchni nieprzekraczającej 75 ha w ciągu 1 roku kalendarzowego).

Ile wynosi dopłata do wapna?

Kosztami kwalifikowanymi dopłat do wapna są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Ile wynosi dopłata do wapna? Stawki wyglądają następująco:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych;
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych;
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika. Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana.

Gdzie składać wnioski o dopłaty do wapna?

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” trwa do dnia 30.11.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski o dopłaty do wapna można składać we właściwych Okręgowych Stacjach Chemiczno – Rolniczych. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone są na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.  Wypełniając wniosek należy podać dane osoby ubiegającej się o dopłatę do wapnowania oraz powierzchnię posiadanych użytków rolnych, a w dedykowanej tabeli trzeba wpisać:

  • rodzaj wapna nawozowego lub środka wapnującego zastosowano na polu, jaka była masa czystego składnika CaO lub CaO + MgO,
  • wskazać obręby geodezyjne i numery ewidencyjne działek,
  • podać powierzchnię użytków rolnych o pH gleby ≤ 5,5, na której planuje się zastosowanie wapna nawozowego lub środka wapnującego.

Jednak zanim przejdziemy do wysłania wniosku o dopłaty do wapna konieczne jest wcześniejsze badanie gleby. W tym celu należy pobrać próbki z maksymalnie 4 ha (ok. 0,5 kg)  i dostarczyć je do stacji chemiczno-rolniczej, która wyda zalecane dawki wapna potrzebne do ubiegania się o pomoc. Do uzyskania wsparcia potrzebna jest również faktura zakupu nawozu zgodnie z wymaganiami stawianymi przez  NFOŚIGW. We wniosku należy także złożyć oświadczenia dotyczące m.in. tego, czy rolnik jest płatnikiem podatku VAT oraz czy w ostatnich 3 latach korzystał z pomocy de minimis.

Poprawnie wypełnioną i zweryfikowaną wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować, opatrzyć czytelnym podpisem i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć do Sekretariatów właściwych ze względu na lokalizację użytków rolnych Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie do dnia 30.11.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Prawidłowa struktura gleb warunkuje prawidłowy rozwój i wzrost roślin. Pozwala także na gromadzenie wody, co jest szczególnie ważne w okresach suszy, a te z pewnością pojawiać się będą coraz częściej. Istotnym zabiegiem, który pozwala na poprawę i utrzymywanie właściwej struktury gleby jest wapnowanie. To podstawowy zabieg, o którym należy pamiętać. Bez niego nie można liczyć na zadowalające plony w dłuższej perspektywie.

źródło: NFOŚIGW, gov.pl

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x