piątek, 21 czerwca, 2024
spot_img

Premie dla młodych rolników 2024. Ruszył nabór wniosków! Sprawdź szczegóły wsparcia

spot_img

Ruszył nabór wniosków na premie dla młodych rolników. Wnioski można składać w okresie od 19 czerwca do 19 sierpnia 2024 roku. Jakie wymogi trzeba spełnić, by otrzymać wsparcie?

Premie dla młodych rolników 2024 – szczegóły wsparcia

Premie dla młodych rolników to forma wsparcia finansowego oferowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jej celem jest wspieranie młodych osób, które chcą rozpocząć działalność rolniczą i potrzebują kapitału na inwestycje.

Premia dla młodego rolnika. Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Aby ubiegać się o pomoc „Premia dla młodego rolnika”, młodzi gospodarze muszą spełnić następujące kryteria:

 • W dniu złożenia wniosku „premia dla młodego rolnika” ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat)
 • Rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej.
 • Ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 • Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.
 • Złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Premie dla młodych rolników przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem: wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100 proc. kwoty wypłaconej pomocy.

Kwota dofinansowania w naborze „Premia dla młodego rolnika”

Kwota dofinansowania z naboru „Premie dla młodych rolników” wynosi 200 000 zł, wypłacana w dwóch ratach:

 • I rata: 70% całkowitej wartości premii,
 • II rata: 30% całkowitej wartości premii.
Premie dla młodych rolników 2024

Na co można przeznaczyć fundusze z programu „Premia dla młodych rolników”?

Premie dla młodych rolników przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Premia dla młodego rolnika może być przeznaczona na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Mogą to być np.:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Kryteria wyboru i punktacja

Aby otrzymać fundusze z programu „Premie dla młodych rolników” należy spełnić pewne wymogi. Kolejność przyznawania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych według następujących kryteriów:

 1. Powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowym:
  • Do 3 punktów.
 2. Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem:
  • Powyżej 15 do 25 lat – 3 punkty,
  • Powyżej 25 lat – 5 punktów.
 3. Przejmowanie gospodarstwa w całości: 4 punkty.
 4. Uczestnictwo w systemach jakości:
  • Unijny system jakości:
   • Rolnictwo ekologiczne – 4 punkty (jeśli co najmniej 50% powierzchni UR gospodarstwa objęte jest tym systemem),
   • Inny niż rolnictwo ekologiczne – 2 punkty.
  • Krajowy system jakości – 1 punkt.
 5. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym:
  • Do 3 punktów (za wielkość ekonomiczną powyżej 19 500 euro).
 6. Prowadzenie produkcji zwierzęcej: 2 punkty (jeśli co najmniej 50% wyliczonej w biznesplanie docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa stanowi produkcja zwierzęca).
 7. Dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy: 1 punkt.
 8. Kwalifikacje zawodowe lub umiejętności:
  • Do 4 punktów.

Aby uzyskać wsparcie z programu „Premia dla młodego rolnika” konieczne jest uzyskanie jest minimalnej liczby punktów, która wynosi 7.

Więcej informacji oraz szczegółowe wytyczne wsparcia „Premia dla młodego rolnika” można znaleźć na stronie agencji – ARIMR Młody rolnik.

źródło: WIR; ARIMR

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x