poniedziałek, 4 marca, 2024
spot_img

Ile rząd przeznaczy na rolnictwo w 2024 roku? 

spot_img

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowała projekt budżetu na rok 2024. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wskazało, że całkowita suma przeznaczona na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo wyniesie ponad 78,5 miliarda złotych.

Budżet rolny na 2024 r.

Projekt budżetu na 2024 r. zakłada wydatki w wysokości 78,4 mld złotych, z których na poszczególne obszary przeznaczono następujące kwoty:

 • Rolnictwo: 20,4 mld zł
 • KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego): 27,4 mld zł
 • Środki UE: 26,1 mld zł
 • Pożyczka BGK dla samorządów terytorialnych: 330 mln zł
 • Krajowy Plan Odbudowy: 4,1 mld zł

Najważniejsze wydatki w ramach budżetu rolno-spożywczego obejmują dopłaty do:

 • dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 920,5 mln zł.,
 • postęp biologiczny w produkcji roślinnej – 13,3 mln zł.,
 • postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 80,8 mln zł.,
 • ochrona roślin – 15 mln zł.,
 • rolnictwo ekologiczne  – 3,5 mln zł.,
 • COBORU 54,3 mln zł.,
 • FADN – 42 mln zł.,
 • laboratoria referencyjne 19,5 mln zł.,
 • wsparcie organizacji rolniczych w ponadnarodowych j międzynarodowych organizacjach rolników – 4 mln zł.,
 • dotacje dla instytutów badawczych na realizację zadań zleconych – 99,2 mln zł.,
 • system monitoringu suszy w Polsce – 4,9 mln zł.,
 • dotacje dla instytucji kultury (Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Muzea) – 28 mln zł.,

Dodatkowo, w roku przyszłym, środki z budżetu resortu rolnictwa zostaną przeznaczone na wsparcie 63 szkół rolniczych, internatów i Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej. Całkowita kwota alokowana na cele edukacyjne wyniesie 749,1 mln zł, w tym 3,2 mln zł zostanie przeznaczone na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki na działalność ARIMR

W ramach sekcji 33 budżetu, dedykowanej Rozwojowi Wsi, planowane są wydatki na działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w wysokości 5,5 mld zł. Kwota ta zostanie podzielona na różne obszary, obejmując:

 • Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, w tym częściowa spłata kapitału kredytów, o łącznej wartości 285,7 mln zł.
 • Finansowanie lub dofinansowanie kosztów związanych z zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem martwych zwierząt gospodarskich, w tym bydła, owiec, kóz, świń i koni, na sumę 202,1 mln zł.
 • Dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentom rolnym, osiągające kwotę 143 mln zł.
 • Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich, zabezpieczona budżetem w wysokości 120 mln zł.
 • Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych służących finansowaniu kosztów ponownego rozpoczęcia produkcji i odbudowy środków trwałych po wystąpieniu szkód, wynoszące 118,8 mln zł.
 • Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, obejmująca kwotę 80 mln zł.

Projekty UE

W kontekście realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przewiduje alokację kwoty 2,3 mld zł. Dokładne rozłożenie środków na poszczególne obszary prezentuje się następująco:

 • Dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje się współfinansowanie w wysokości 1 mld zł.
 • Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 otrzyma wsparcie finansowe w postaci 778,5 mln zł.
 • Pierwszy filar Wspólnej Polityki Rolnej zostanie współfinansowany kwotą 456,8 mln zł.
 • Ponadto, pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 89,8 mln zł.

Ile rezerwy budżetowej przeznaczono na 2024 r?

W obszarze rezerw budżetowych na rolnictwo, znaczący udział, wynoszący 8,8 mld zł, został zarezerwowany w celowych funduszach państwa. Rząd planuje skierować te środki na różne kluczowe obszary, obejmujące:

 • Zwalczanie chorób zakaźnych: 547 mln zł.
 • Dopłaty do paliwa rolniczego: 1,6 mld zł.
 • Wsparcie dla spółek wodnych: 40 mln zł.
 • Fundusz Gwarancji w Rolnictwie: 2,9 mld zł.
 • Fundusz Ochrony Rolnictwa: 100 mln zł.
 • Dodatkowe środki dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW): 532,7 mln zł.

źródło: sejm.gov.pl; wnp.pl

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x