czwartek, 20 czerwca, 2024
spot_img

Nabór na dopłaty do zbóż i rzepaku od 1 czerwca. Podano szczegółowe warunki otrzymania pomocy

spot_img

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Stawki pomocy zostaną zróżnicowane w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE. 

Dopłaty do zbóż. Dla kogo pomoc?

Pomoc przyznaje się rolnikowi:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

2) który dokonał sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.;

3) który poniósł stratę gospodarczą, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2023/739;

4) który w 2022 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i zadeklarował w tym wniosku powierzchnię upraw kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku;

5) prowadzącemu gospodarstwo rolne o powierzchni do 300 ha użytków rolnych;

6) Ponadto w związku z wprowadzeniem powyższej pomocy proponuje się zmianę warunków udzielania pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy, polegającą na określeniu nowego terminu, w którym producent rolny był zobowiązany sprzedać pszenicę lub kukurydzę zamiast 15 grudnia 2022 r. – 31 maja 2023 r. proponuje się: 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r.

Warunki, o których mowa w pkt 2 i 4, uznaje się za spełnione również, jeżeli spełnił je małżonek rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z tym rolnikiem.

Warunki przyznania dopłat do zbóż

 Dopłaty do zbóż przyznaje się:

 • na wniosek rolnika złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji;
 • w wysokości ustalonej zgodnie z ustawą;
 • danemu rolnikowi tylko raz.

Wniosek musi zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę rolnika;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) oświadczenie rolnika, że:

a) poniósł stratę gospodarczą, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2023/739,

b) ten rolnik lub jego małżonek dokonał sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.

3. Do wniosku rolnik musi dołączyć faktury VAT potwierdzające sprzedaż przez rolnika kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.

4. Warunek, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za spełniony również, jeżeli dołączone do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, faktury VAT potwierdzają sprzedaż kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku przez małżonka rolnika, o ile małżonek tego rolnika nie ubiega się jednocześnie o tę pomoc.

Dopłaty do zbóż. Od kiedy można składać wnioski?

Wnioski będą przyjmowane od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. Jeśli rolnik będzie chciał wprowadzić zmiany do swojego wniosku, to będzie mógł zrobić to tylko poprzez dostarczenie dokumentów w wymienionych wyżej  punktach 3 lub 4. Takie zmiany będą możliwe jedynie w terminie od 1 do 30 czerwca.

Dopłaty do zbóż – jaka jest wysokość pomocy?

Stawki pomocy będą zróżnicowane według gatunków roślin oraz regionalnie:

 • w województwie lubelskim lub podkarpackim:
  • 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
  • 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
  • 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;
 • w województwie  małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim:
  • 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
  • 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
  • 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;
 • w pozostałych województwach:
  • 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
  • 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
  • 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

W przypadku gdy kwota pomocy wynikająca ze wszystkich złożonych wniosków przekroczy sumę kwoty środków będzie stosowany współczynnik korygujący.

Pomoc dla producentów pszenicy

Pomoc dla rolników, którzy będą posiadać faktury sprzedaży pszenicy w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. wyniesie  iloczyn stawki 2200zł/ha i powierzchni upraw pszenicy:

 • objętej wsparciem bezpośrednim za 2022 rok i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której już udzielono pomoc;
 • stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy wynikającej z faktur VAT, potwierdzających sprzedaż pszenicy i średniego plonu dla Polski, czyli 5,5 tony.

Przykładowo, rolnik który otrzymał płatności bezpośrednie za 2022 r. do 10 ha pszenicy i sprzedał lub sprzeda w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. np. 42 tony pszenicy, otrzyma 16 800 zł.

Dopłaty do zbóż- ile trzeba czekać?

Kierownik biura powiatowego Agencji, mający właściwość ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy w ciągu 60 dni od dnia następującego po 30 czerwca 2023 r. Przyznaną pomoc finansową wypłaca się bezpośrednio na rachunek rolnika.

źródło: Dziennik Ustaw

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Adam
Adam
1 rok temu

A co z rolnikami ktorzy potrzebowali funduszy na zakup nawozow paliwa przed 15 kwietnia przeciez w marcu rzepak spadl do 1760zl ????

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

1
0
Would love your thoughts, please comment.x