piątek, 31 maja, 2024
spot_imgspot_img

Związkowcy apelują do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

spot_img

Precyzyjne szacowanie strat i program regeneracji gleb

4 września 2019 roku, Porozumienie Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystosowało pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, z wnioskami i propozycjami sformułowanymi podczas odbywających się tego dnia w Przysieku, obrad tej organizacji.

W piśmie skierowanym za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza do szefa resortu rolnictwa, związkowcy zaapelowali o dokonywanie szybkiego, merytorycznego i obiektywnego monitoringu upraw rolnych pod kątem zagrożenia suszą. Przy okazji, rolnicy skarżyli się na to, że ich zdaniem, dekadowe komunikaty Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach o stanie klimatycznego bilansu wodnego, nie odzwierciedlają rzeczywistego zagrożenia upraw suszą albo przekazywane są z opóźnieniem, uniemożliwiającym (np. w przypadku rzepaku czy wcześniej sprzątniętych zbóż) rzeczywistą ocenę strat.

Kwestia raportów

Ponadto związkowcy uważają, że proces i sposób pozyskiwania przez IUNG danych potrzebnych do określania klimatycznego bilansu wodnego jest zbyt wolny i nieprecyzyjny. Przyczyną braku precyzji, zdaniem związkowców, może być zbyt mała liczba punktów pomiarowych, usytuowanych nie we wszystkich gminach, co uniemożliwia dokonywanie precyzyjnych pomiarów, szczególnie w przypadku opadów punktowych. Rolniczy związkowcy zażądali też zmiany zasady szacowania i sporządzania protokołu strat na podstawie komunikatu IUNG. Działacze są zdania, że powołane już komisje powinny – wchodząc na pola – oceniać straty zaistniałe we wszystkich uprawach i glebach, niezależnie od wskazań IUNG, natomiast zakaz wykonywania takich szacunków, zdaniem rolników jest absurdalny.
Ponadto, w piśmie skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, związkowcy podkreślali, że w tym roku wielu plantatorów nie będzie mogło wywiązać się z umów kontraktacyjnych z przyczyn losowych, a szczególnie z powodu suszy.
Przypomnijmy, że w tych przypadkach, kontrahenci żądają od rolników potwierdzenia strat wykazanych w protokołach komisji gminnych.

Prośba o rozwiązanie problemu

W konkluzji, Porozumienie Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwróciło się do Ministra Rolnictwa i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z prośbą o wydanie stosownych zaleceń, tak aby jeszcze w tym roku – przejściowo – do czasu przyjęcia rozwiązań systemowych, gminne komisje szacowały wszystkie straty spowodowane suszą, we wszystkich uprawach i we wszystkich kategoriach glebowych.

Wysoka ocena programu regeneracji środowiskowej

Przy okazji, Porozumienie Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, bardzo pozytywnie oceniło wprowadzenie ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb przez dopłaty do wapna nawozowego. Związkowcy sugerują jednak, by rozszerzenie uprawnień do uzyskiwania dopłat do wapna dotyczyło także rolników gospodarujących na areałach  z przedziału: od ponad 75 hektarów do 300 ha, prowadzących gospodarstwa rodzinne. W opinii związkowców, program dopłat nie powinien dzielić rolników lecz   winien obejmować wszystkie podmioty pracujące nad wdrażaniem celu, jakim jest regeneracja środowiskowa gleb.

W imieniu Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pismo sygnował przewodniczący tej organizacji, Marek Duszyński.

Adresaci wniosków

Głównym adresatem petycji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Zaadresowano je też do: Mikołaja Bogdanowicza, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz do Profesora Wiesława Oleszka, Dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
O dalszych postępach w tej sprawie, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.ppr.pl

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników