środa, 28 lutego, 2024

Wkrótce wystartuje spóźniony nabór wniosków o pomoc suszową za 2021r.

spot_img

Nabór wniosków o pomoc suszową pierwotnie miał ruszyć 16 maja jednak termin okazał się falstartem. Teraz jak zapewnia MRIRW start pomocy ma rozpocząć się dokładnie miesiąc po nieudanym naborze – 16 czerwca. O jakiej wysokości wsparcie można się ubiegać?

Stawki pomocy suszowej 

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni upraw rolnych, na których szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r.

Stawki pomocy zróżnicowano w zależności od uprawy i wysokości szkód i prezentują się następująco:

  1. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;
  2. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
  3. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

W przypadku gdy producent rolny zawnioskuje o udzielenie do danej powierzchni pomocy z uwzględnieniem więcej niż jednej stawki, do obliczenia pomocy przyjmuje się wyższą ze stawek.

Uprawa nie była ubezpieczona? Pomoc będzie pomniejszona

Uwzględniając przepisy rozporządzenia Komisji wysokość pomocy będzie pomniejszana o 50%, jeżeli:

a) w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ww. ryzyk,

b) w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Susza obejmuje cały kraj

Zgodnie z raportami IUNG-PIB Puławy w bieżącym roku susza wystąpiła już w pierwszym okresie raportowania w całym kraju, a w drugim tj 01.04-31.05 utrzymuje się w dziewięciu województwach. Największe deficyty wody występują na zachodzie Polski w województwach lubuskim i wielkopolskim.

Obecnie wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę można składać tylko za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”

Jeżeli na obszarze prowadzenia upraw rolnych wystąpiła susza  w rozumieniu ustawy to są szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy do 15 października. Producent rolny ma  prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej  kolejnych upraw rolnych – do  czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Mamy nadzieje, że nabór wystartuje teraz zgodnie z harmonogramem i poszkodowani rolnicy otrzymają odszkodowanie.

źródło: LIR
Zdj: pixabay

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x