poniedziałek, 24 czerwca, 2024
spot_img

Ważne zmiany w wybranych ekoschematach. Co musisz wiedzieć?

spot_img

ARiMR ogłosiła najnowsze zmiany w ekoschematach rolniczych, które będą miały wpływ na rolników uczestniczących w tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Dotyczą one głównie ekoschematów związanych z rolnictwem węglowym I zarządzaniem składnikami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Ważne zmiany w wybranych ekoschematach. Co musisz wiedzieć?

Najnowsze zmiany w ekoschemacie „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”

Największe modyfikacje dotyczą ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”. W przypadku praktyki „Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt” wprowadzono możliwość złożenia oświadczenia w celu uwzględnienia w obsadzie zwierząt niewpisanych do komputerowej bazy danych. Dotyczy to alpak, danieli, jeleni szlachetnych, lam, mułów i osłów.

Nową zmianą jest w ramach praktyki „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od aplikacji” punkty są przyznawane, jeżeli rolnik wymiesza z glebą (w tym przyorze) obornik, pomiot ptasi lub produkt pofermentacyjny. W przypadku zakupu takiego nawozu, rolnik musi posiadać imienny dokument potwierdzający transakcję.

W przypadku praktyki „Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo” teraz będzie można stosować nawóz naturalny płynny lub produkt pofermentacyjny powstający w wyniku procesu produkcji biogazu rolniczego – także w tym przypadku należy udokumentować zakup.

ARiMR poinformowała także, że za realizację praktyki „Wymieszanie słomy z glebą” można teraz otrzymać punkty, jeżeli rolnik rozdrobni całą słomę po zbiorze plonu głównego i wymiesza ją z glebą lub ją przyorze, przy czym za słomę uznaje się pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion suche źdźbła, łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych zbożowych, w tym kukurydzy, a także zbóż rzekomych, w tym gryki, szarłatu i komosy, oraz dojrzałych roślin uprawnych oleistych, bobowatych, facelii i traw nasiennych.

W przypadku praktyki „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia” zmianą jest to, że punkty będą przyznawane, jeżeli rolnik posiada plan nawozowy opracowany do 30 września 2023 r. (dotyczy to upraw zgłoszonych jako plon główny albo upraw ozimych wysiewanych w tym roku).

Jak poinformowała ARiMR, nowe przepisy umożliwiają łączenie kilku praktyk Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, takich jak „Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe”, „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia”, „Zróżnicowana struktura upraw”, „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji”, „Wymieszanie słomy z glebą”. 

Ekoschemat „Biologiczna ochrona upraw” – wydłużony termin dostarczania wyciągu z rejestru zabiegów

W przypadku ekoschematu „Biologiczna ochrona upraw” do 30 września 2023 r. wydłużony został termin dostarczenia do ARiMR wyciągu z rejestru zabiegów agrotechnicznych, z którego powinno wynikać, na jakiej powierzchni zastosowano biologiczny środek ochrony upraw. Przepisy tego ekoschematu wymagają również posiadania potwierdzającego zakup imiennego dokumentu.

źródło: ARIMR

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
EASY SOLAR
8 miesięcy temu

Zmiany te wydają się krokiem w dobrą stronę, zachęcając rolników do bardziej zrównoważonego gospodarowania ziemią. Zachęty finansowe i wsparcie dla praktyk sprzyjających ochronie środowiska są kluczowe dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

1
0
Would love your thoughts, please comment.x