piątek, 24 maja, 2024
spot_imgspot_img

Revylucja firmy BASF

spot_img

W Centrum Kompetencji BASF w Pągowie można było zobaczyć działanie nowych oraz flagowych już produktów firmy BASF.

Nowa substancja czynna Revysol®

Jarosław Nadziak i Miłosz Piotrowski zaprezentowali absolutną nowość, a mianowicie Revysol®, który jest innowacyjną grzybobójczą substancją czynną. Jest to pierwszy triazol zawierający grupę izopropanolową, który posiada wyjątkowe właściwości interwencyjne i długotrwałe działanie. Charakteryzuje się bardzo szybkim pobieraniem i przemieszczaniem w roślinie, ale również natychmiastowym efektem w walce z patogenami, niezależnie od temperatury podczas zabiegu. Pobierany jest już przy 4⁰C. Wyjątkową cechą Revysol® jest zdolność tworzenia rezerwuarów wewnątrz liści, a powolne uwalnianie z nich substancji czynnej prowadzi do długotrwałej ochrony całego liścia. Zwalcza szerokie spektrum chorób w wielu uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywach.

Zaprawy nasienne zbóż

W segmencie zapraw nasiennych nowością jest Kinto® Plus, który oprócz zabezpieczania rośliny przed chorobami bezpośrednio wpływa na wigor rośliny oraz rozwój systemu korzeniowego, to znaczy wpływa na zwiększenie jego długości, masy, objętości oraz powierzchni. Połączenie trzech substancji czynnych Xemium®, tritikonazolu oraz fludioksonilu zapobiega wytwarzaniu się odporności patogenów na fungicydy. Flagowym produktem BASF prezentowanym na polach w Pągowie jest Systiva® 333 FS, która stosowana łącznie z Kinto®Plus zwiększa ochronę i wpływa na maksymalizację plonu. Pozwala jednocześnie na opóźnienie wykonania zabiegu T1, jeśli warunki nie pozwalają na wjazd na pole. Dzieje się tak, ponieważ Systiva® 333 FS zabezpiecza rośliny przed patogenami nalistnymi mi.in. mączniakiem prawdziwym zbóż i traw czy septoriozami liści.

Ważna walka z odpornością

Do jesiennej walki z uciążliwymi chwastami dedykowany jest herbicyd Pontos®, zawierający w swym składzie dwie substancje czynne: flufenacet 240 g/l oraz pikolinafen 100 g/l. Pierwsza z nich w głównej mierze zwalcza chwasty jednoliścienne na przykład wyczyńca polnego przy zastosowaniu 1,0 l/ha preparatu. Miotła zbożowa zwalczana jest już przy dawce 0,5 l/ha. Pikolinafen to z kolei nowa substancja czynna dedykowana szczególnie do walki z chwastami dwuliściennymi tj. samosiewy rzepaku, fiołek polny, mak polny czy chwasty rumianowate. Produkt polecany jest jako element strategii antyodpornościowej.

Odmiany rzepaku

W segmencie odmian rzepaku ozimego firmy BASF znajduje się InV1165 o bardzo dobrej zimotrwałości, stabilnym plonowaniu, przydatna na lżejszych stanowiskach. Posiada gen Rlm7, dzięki czemu ma podwyższoną tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych. System Clearfield® reprezentowany jest przez InV1166CL, odmianę o dobrej zimotrwałości, późniejsza w dojrzewaniu, która po raz pierwszy będzie w ofercie firmy. W odmianie tej można stosować preparaty Cleravis® 492,5 SC oraz Cleravo® 285 SC, które zwalczają szerokie spektrum chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Fungicyd i regulator w jednym

Preparat Caryx® 240 SL jest fungicydem posiadającym właściwości regulatora wzrostu, polecany do stosowania jesienią oraz wiosną. Stosując go jesienią w fazie 4-6 liści zabezpieczamy rośliny rzepaku ozimego przed chorobami, wpływając jednocześnie na lepsze przezimowanie plantacji. Szymon Łączny omówił technologię stosowania preparatu. W przypadku nierównomiernych wschodów i faz roślin podczas zabiegów jest możliwe podzielenie dawki zarówno wiosną jak i jesienią. Odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić około 10 dni.

Ustabilizuj azot

Zaprezentowany Limus® CL jest inhibitorem ureazy i najefektywniejszym narzędziem do ograniczania strat azotu w postaci amoniaku, zwiększającym wydajność stosowanych płynnych nawozów mocznikowych, co w efekcie przekłada się na zwyżkę plonów. Preparat składa się z dwóch substancji czynnych NBPT oraz NPPT, dzięki czemu wykazuje wyższą w porównaniu do produktów zawierających jedną substancję  czynną, skuteczność na różnych typach gleb.

 

 

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników