czwartek, 25 lipca, 2024
spot_img

Odczyn gleby a dostępność składników pokarmowych dla roślin

spot_img

Kwaśny odczyn gleby

Skutki nieuregulowanego pH gleby, a w szczególności kwaśnego jej odczynu, najczęściej rozpatrujemy w kontekście szkodliwego wpływu jonów glinu na wzrost roślin. Jednak warto również wiedzieć, że odczyn ma wpływ na przyswajalność składników pokarmowych. || dr inż. Aleksandra Wieremczuk

Toksyczny glin w glebie

Kwaśny odczyn gleby najczęściej rozpatrujemy pod względem toksycznego wpływu jonów glinu na rozwój systemu korzeniowego. W takich warunkach system korzeniowy jest słabiej rozwinięty, przez co rośliny gorzej pobierają wodę oraz składniki pokarmowe z gleby. Ma to szczególne znaczenie w okresach suszy, gdy roślina powinna pobierać składniki z głębszych warstw gleby. Jednak warto również wiedzieć, że niskie pH gleby ma wpływ na właściwości gleby, ze szczególnym uwzględnieniem jej struktury.

JAK ROZPOZNAWAĆ NIEDOBORY POKARMOWE ROŚLIN – SPRAWDŹ TUTAJ

Niski odczyn gleby ogranicza procesy próchnicotwórcze, co ma wpływ na żyzność gleby, a także zatrzymywanie wody w glebie, istotne zwłaszcza w ostatnich suchych latach. Również nadmierna zwięzłość gleb lub jej zbytnie rozluźnienie wpływają na stosunki wodno-powietrzne w glebie, co z kolei warunkuje prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, a także pobieranie składników i wody z gleby.

Aktywność mikroorganizmów glebowych a odczyn gleby

Warto wiedzieć także, że zbyt niskie pH wpływa niekorzystnie na rozwój pożytecznych mikroorganizmów w glebie, które uczestniczą zarówno w procesach strukturotwórczych gleby, jak również udostępnianiu nieprzyswajalnych form pierwiastków w dostępne dla roślin formy. W końcu należy zwrócić uwagę na fakt, że sama przyswajalność pierwiastków zależy od odczynu gleby.

Niedobory pokarmowe roślin

Niski odczyn gleby może przyczynić się do wymywania lub uwsteczniania się składników pokarmowych w glebie. Skutkuje to pojawianiem się niedoborów pokarmowych i obniżeniem potencjału plonotwórczego roślin. Niedostępność składników wiąże się także z obniżeniem efektywności nawożenia, co przekłada się na jego aspekt ekonomiczny. Stąd też warto badać glebę pod względem jej odczynu. Należy też odpowiednio zaplanować regulację odczynu gleby, ponieważ będzie miało to wpływ na wielkość uzyskiwanych przez nas plonów. Optymalne pH stanowiska glebowego pomoże także uchronić glebę przed degradacją.

Przyczyny zakwaszenia gleb

Przyczyny zakwaszenia możemy podzielić na naturalne oraz antropogeniczne. Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb jest ich pochodzenie oraz skład. Ponad 90% obszaru naszego kraju stanowią gleby polodowcowe lekkie i bardzo lekkie. Gleby te charakteryzują się luźnym składem granulometrycznym i są w większości przypadków naturalnie zakwaszone. Procesy zakwaszające glebę związane są również z życiem biologicznym. W wyniku oddychania i rozkładu materii organicznej uwalniany jest dwutlenek węgla oraz kwasy organiczne.

Zmiany klimatu mają wpływ na odczyn gleb

Według niektórych badaczy zmiany, jakie obserwujemy pod postacią wzrostu temperatur i zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, mogą przyczynić się do nasilenia zakwaszenia gleb. Zwiększenie dwutlenku węgla oraz wzrost temperatury może przyczynić się do zwiększenia transportu asymilatów do strefy korzeniowej, a co za tym idzie zwiększenie oddychania korzeni oraz mikroorganizmów i przyspieszoną mineralizację.

Dalsza część artykułu dostępna jest w czasopiśmie Agro Profil – grudzień 2019 – zamów

Kondycja ozimin przed zimą

Jak zadbać o prawidłowy rozkład resztek pożniwnych?

 

Redakcja
Redakcja
Przygotowujemy dla Was zawsze najświeższe wiadomości z branży rolniczej. Newsy, wydarzenia, relacje, opinie. Widziałeś coś ważnego? Chcesz się z nami czymś podzielić? Napisz na adres redakcja@agroprofil.pl

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników