sobota, 24 lutego, 2024

Ubezpieczenia dla upraw i zwierząt gospodarskich

spot_img

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi Krajowej Radzie Izb Rolniczych na uwagi Zarządu KRIR w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.

KRIR o zbyt niskich ubezpieczeniach

Swoje uwagi w piśmie z 31 października 2019 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych sformułował następująco stwierdzając, m.in. że: zaproponowane w projekcie rozporządzenia, zmiany maksymalnych wysokości sum ubezpieczenia są wysoce niekorzystne dla rolników. Zdaniem Zarządu KRIR, propozycja znacznego zmniejszenia sumy ubezpieczenia dla zbóż z 13200 zł w 2019 r. do kwoty 10820 zł w 2020 r. uderzy w producentów roślin zbożowych i spowoduje, że uzyskane ewentualne odszkodowania będą zaniżone w stosunku do kosztów poniesionych na siew i uprawę tych roślin. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stwierdził również, że jeszcze drastyczniej skutki tej zmiany odczują producenci roślin warzywnych, a to za sprawą zmniejszenia maksymalnej sumy ubezpieczenia z wysokości 171650 zł w 2019 r. do 105190 zł w 2020 r. Proponowane zmiany dotkną też producentów bydła, owiec, świń i indyków. W związku z powyższym, samorząd rolniczy wnioskował o pozostawienie na dotychczasowym poziomie wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia ww. upraw i zwierząt.
Ponadto, zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, wysokość plonów kukurydzy przyjęta do wyliczenia stawki maksymalnej sumy ubezpieczenia, jest nieadekwatna do rzeczywistości, a realne plony kukurydzy należy zwiększyć do 10 t/ha.

Zgoda Ministerstwa

W związku z powyższym, Ministerstwo Rolnictwa w piśmie z 18 listopada 2019 r., poinformowało Zarząd KRIR o tym, że zgłoszone w jego październikowym piśmie uwagi dotyczące podniesienia maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zostały uwzględnione przez pozostawienie na niezmienionym poziomie wartości, które podlegałyby w 2020 r. zmniejszeniu. Natomiast w przypadku wzrostu wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia przyjęto te wartości.

Założenia projektu rozporządzenia

Dodajmy, że projekt rozporządzenia, po uwzględnieniu uwag z konsultacji społecznych, określa następująco maksymalne sumy ubezpieczenia w 2020 r. :

1) 1 ha upraw rolnych:

 1. 13 200 zł – dla zbóż,
 2.  8 470 zł – dla kukurydzy,
 3.  10 200 zł – dla rzepaku i rzepiku,
 4.  61 650 zł – dla chmielu,
 5.  31 580 zł – dla tytoniu,
 6.  171 650 zł – dla warzyw gruntowych,
 7.  132 200 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
 8.  62 050 zł – dla truskawek,
 9.  46 180 zł – dla ziemniaków,
 10.   9 040 zł – dla buraków cukrowych,
 11.  14 000 zł – dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia:

 1.  9 800 zł – dla bydła,
 2. 12 300 zł – dla koni,
 3. 700 zł – dla owiec,
 4. 700 zł – dla kóz,
 5. 1 560 zł – dla świń,
 6.  53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
 7.  65 zł – dla kaczek,
 8.  250 zł – dla gęsi,
 9. 129 zł – dla indyków,
 10. 1330 zł – dla strusi.

 

Ubezpieczenie bydła i wykaz roślin

W swym październikowym piśmie, samorząd rolniczy wnioskował również o zwiększenie maksymalnej sumy ubezpieczenia dla bydła przez urealnienie ceny za kg do minimum 7,50 zł. Ponadto izby rolnicze zaproponowały wprowadzenie do wykazu roślin, do których przysługują dopłaty do ubezpieczenia, dodatkowych upraw takich jak: gorczyca na nasiona, trawy na materiał siewny, rośliny motylkowe drobnonasienne na materiał siewny i zioła. Na powyższe sugestie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedziało że rozszerzenie katalogu upraw, do których przysługują dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia zostanie rozważone przy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Kwestia drzew i krzewów

Osobnym tematem poruszonym w korespondencji między samorządem rolniczym a resortem rolnictwa, była sugestia Zarządu KRIR dotycząca rozdzielenia grupy drzew i krzewów owocowych na uprawy sadownicze (realny plon wynosi 40-50 t/ha) oraz uprawy jagodowe.  Na co Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało, że powyższa zmiana nie może zostać uwzględniona z powodu braku odpowiedniej ustawowej delegacji.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.krir.pl

spot_img
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników