środa, 24 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i WPR

spot_img

W środę, 27 listopada 2019 roku, w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone programowaniu działań publicznych na rzecz rozwoju wsi, współfinansowanych ze środków wspólnotowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ministerstwo Rolnictwa reprezentował Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki. Uczestnikami spotkania byli też przedstawiciele 16 wojewódzkich zespołów ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.

 

Główne założenia strategii

Tematem narady była prezentacja głównych założeń „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” wraz z zasadami jej wdrażania w kontekście środków europejskich na lata 2021-2027. Dokument określa kluczowe kierunki rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2030 r. Na jego podstawie precyzuje się też zakres interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i unijnych (głównie ze środków Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności i Wspólnej Polityki Rybołówstwa). Podczas spotkania prezentowano także informację na temat organizacji i stanu prac nad Krajowymi i Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2021-2027 współfinansowanymi ze środków polityki spójności. Działaniami tymi zajmuje się min. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przeczytaj również: Ubezpieczenia dla upraw i zwierząt gospodarskich

 

Nowe zasady programowania PROW

Przedstawiciele resortu rolnictwa zaprezentowali natomiast nowe zasady i uwarunkowania programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027, a także główne założenia programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków europejskich na lata 2021-2027. Szczególną uwagę poświęcono możliwościom związanym z prawnymi propozycjami w zakresie głównych polityk Unii Europejskiej na nowy okres programowania, a także priorytetowym kierunkom działań publicznych realizujących potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.

Priorytety Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027

Podczas spotkania omawiano również organizację i stan prac nad Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz propozycję włączenia w te prace przedstawicieli Zespołów ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.
Na obecnym etapie planowania wiadomo już, że priorytetami nowej WPR będzie: silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko; nowy sposób wdrażania WPR poprzez  sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami Unii Europejskiej; objęcie I Filaru WPR  programowaniem w ramach Plan Strategicznego; zmiana zasad powstawania tzw. zielonej architektury przez wprowadzenie zasady warunkowości, zamiast wzajemnej zgodności; wprowadzanie tzw. koprogramów zamiast płatności za zielenienie. Pod uwagę brane są też nowe możliwości tzw. interwencji sektorowych (promocja działań grupowych ze środków I Filaru WPR) oraz wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności. Uwzględniona zostanie też rosnąca waga doradztwa i nauki.

 

Kalendarz prac

Zgodnie z unijnymi prognozami, faza przygotowania i przyjmowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata na lata 2021-2027 ma się zakończyć na przełomie 2020 i 2021 roku.
Przypomnijmy też że: I Filar WPR dotyczy płatności bezpośrednich do rolnictwa, a Filar II to polityka rozwoju obszarów wiejskich.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródła: www.gov.pl i www.ec.europa.eu

 

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników