sobota, 13 lipca, 2024
spot_img

Rusza giełda żywnościowa

spot_img

Planowane zapisy w styczniu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapowiada, że od stycznia 2020 r. ruszą zapisy do giełdy towarów rolnych. Prace przygotowawcze powierzono Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Od stycznia 2020 r. uruchomione zostaną zapisy do giełdy, która będzie obracała towarami rolnymi. Na początku będzie to pszenica. Natomiast w marcu 2020 ma ruszyć pilotaż projektu „Platforma Żywnościowa”, który zakłada stworzenie towarowej giełdy produktów rolnych. W przyszłości na giełdzie pojawią się też inne produkty rolne. Najprawdopodobniej kolejnym produktem będzie kukurydza.
Celem krajowego projektu jest stworzenie warunków ku temu, by duże gospodarstwa, a także zorganizowani rolnicy zajmujący się obrotem zbożem, mieli możliwość oferowania dużych partii towaru. Giełda żywnościowa określić ma także  poziom cen produktów rolnych, który będzie ważnym wskaźnikiem dla obrotu tymi towarami w Polsce.

Sposób działania giełdy

Na nowym rynku przewidziano dwa rodzaje transakcji: cykliczne, cotygodniowe sesje, do udziału w których niezbędne będzie 50 ton zboża, oraz aukcje specjalne, organizowane na życzenie uczestników rynku, do których potrzebne będzie 250 ton towaru. Giełdę wspierać ma także system autoryzowanych magazynów, do których trafiać będzie zboże od rolników. W założeniu giełda ma być otwarta dla wszystkich rolników dysponujących większymi  partiami towaru. W pierwszej fazie Giełda działać będzie w systemie tzw.: transakcji spotowych, czyli w oparciu o towar zgromadzony w magazynach. Jednak docelowo uruchomione zostaną również opcje transakcji terminowych dotyczące  produktów wytworzonych w przyszłości.
Zdaniem szefa resortu rolnictwa powyższy projekt to jeden ze sposobów na podniesienie realnych dochodów rolników przez ich silniejsze umocowanie na rynku i zapewnienie im, zgodnego z regułami gospodarczymi, większego wpływu na wysokość cen.

Oferta dla różnych podmiotów

Z nowej giełdy mogłyby skorzystać również duże gospodarstwa dzierżawców, właściciele dużych areałów ziemi, którzy kiedyś przejęli PGR-y, a także firmy obracające zbożem oraz rolnicy organizujący się w spółdzielnie, spółki prawa handlowego, stowarzyszenia czy zrzeszenia.
Przy czym, zdaniem Ministra Ardanowskiego, zorganizowanym rolnikom łatwiej będzie uczestniczyć w działalności rynkowej. Szczególnie podczas negocjacji z dużymi i wielkimi odbiorcami produktów rolnych.

 

Zalety spółdzielczości

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina również, że zgodnie z obowiązującą ustawą o spółdzielniach rolnych, rolnicy, którzy je tworzą, zwolnieni są z podatków: dochodowego i od nieruchomości. Dostępne dla nich są również mechanizmy wsparcia ze środków Unii Europejskiej, które należy pożytecznie i sensownie wykorzystywać.

Wcześniejsze działania

Przypomnijmy: z początkiem 2019 roku, Giełda Papierów Wartościowych (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE) i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT), podjęły prace nad projektem pod nazwą: „Platforma Żywnościowa”, którego celem jest uruchomienie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi. Z czasem projekt ten został zgłoszony do rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Koordynatorem jego realizacji jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: MRiRW
Źródła: Pixabay

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników