sobota, 20 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Zdrowa żywność jednym z priorytetów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

spot_img

Rozmowa z prof. dr hab. Agnieszką Pszczółkowską z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie, kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

„Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa” to projekt, który UWM realizuje w ramach ministerialnego programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Jaki jest jego cel?

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji UWM jako ośrodka prowadzącego nowoczesne, innowacyjne podstawowe i stosowane badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinach nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych oraz ściśle współpracującego w tym zakresie z wiodącymi instytucjami i organizacjami naukowymi na świecie, jak również podmiotami gospodarczymi, organami samorządowymi i państwowymi.

Czego dotyczą badania prowadzone na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM, a dofinansowywane ze środków RID?

– Zajmujemy się np. kompleksową uprawą roślin z wykorzystaniem innowacyjnych i prozdrowotnych technologii produkcji oraz oceny pozyskiwanych surowców roślinnych przeznaczonych do produkcji żywności wysokiej jakości. Ważnym elementem badań naukowych realizowanych w dyscyplinie rolnictwo są zagadnienia związane z biogospodarką, odnawialnymi źródłami energii i agroenergetyką, uprawą, nawożeniem i ochroną roślin, rolą drobnoustrojów i enzymów w monitoringu środowiska czy zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi.

Wnioski z badań przedstawiacie państwo m.in. w artykułach naukowych, upowszechniając tym samym swoje ustalenia.

Owszem, staramy się swoje prace naukowe publikować w otwartym dostępie w czasopismach wysoko punktowanych. Możliwość pokrycia kosztów takich publikacji ze środków RID w istotny sposób przekłada się na ich liczbę. W latach 2019-2021 pracownicy reprezentujący dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo opublikowali łącznie 100 artykułów naukowych, co ma ogromne znaczenie w dobie zbliżającej się ewaluacji w roku 2022.

Skoro o badaniach mowa: udział w programie pozwala także dofinansowywać materiały, odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny. Wiem, że są już namacalne dowodowy, że warto z tego korzystać.

W ramach badań realizowanych w dyscyplinie wyhodowano np. dwie odmiany pszenicy samopszy (Joanka i Pagatula), które są chronione wyłącznym prawem, udzielonym przez COBORU.  

Wspominała pani o tym, że ważne jest wzmacnianie rozpoznawalności naukowców z UWM. Służą temu np. staże w innych ośrodkach i konferencje naukowe. Ważna jest też współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym…

W ramach różnych spotkań, konsultacji i dyskusji prezentujemy wyniki swoich badań, również tych dofinansowanych z projektu RID, co skutkuje nawiązaniem współpracy z wieloma podmiotami gospodarczymi. Przykładem jest bieżący rok, w którym pracownicy przygotowali wspólnie z TIMAC Polska Sp. z o.o. oraz ZPD Bałcyny Sp. z o.o. Dni Pola w Bałcynach. Ich uczestnikami byli głównie rolnicy. Dodam także, że w roku 2020 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa realizował 16 umów z podmiotami gospodarczymi, a w 2021 zostało podpisanych 10 nowych umów.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x