sobota, 13 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Przeciwdziałanie redukcji populacji pszczół – ograniczenia w stosowaniu pestycydów?

spot_img

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do ustalenia ograniczeń  stosowania pestycydów. Uzasadnieniem tego posunięcia jest skala szkodliwości użycia tego rodzaju substancji dla pszczół i innych owadów zapylających.
Zdaniem europosłów ograniczenie stosowania pestycydów musi stać się kluczowym celem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Parlamentarzyści wzywają również KE do dodania sprawy  obowiązkowego ograniczenia stosowania pestycydów na terenie Unii Europejskiej, do zbliżającego się proceduralnego przeglądu dyrektywy w tej sprawie. Parlament Europejski domaga się także przeznaczenia większych funduszy na badania przyczyn spadku liczby pszczół, tak aby można było wzmocnić ochronę różnorodności gatunków owadów zapylających.

 

Potrzeba zdecydowanych działań

Przypomnijmy: w kwietniu 2018 roku Unia Europejska zgodziła się całkowicie zakazać używania na wolnym powietrzu trzech pestycydów należących do grupy neonikotynoidów. Jednakże kilka państw członkowskich zgłosiło konieczność wyłączenia ich terytoriów spod tego zakazu. Po wystosowaniu przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej wezwania do podjęcia działań mających na celu ochronę pszczół i innych owadów zapylających, 1 czerwca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię w tej sferze.
Jednakże Parlament Europejski uznał, że strategia ta jest niewystarczająca, a jej zapisy w pełni nie chronią pszczół i innych owadów przed wieloma przyczynami spadku ich liczebności.
Do głównych zagrożeń zaliczono: intensywne rolnictwo, stosowanie pestycydów, zmiany klimatyczne, zmiany zasad użytkowania gruntów, utratę siedlisk owadów i rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych. Europarlamentarzyści  w swej rezolucji wzywają Komisję Europejską do rozszerzenia strategii działań i wprowadzenia nowych środków ochrony pszczół i innych owadów.

 

Niepokojąca perspektywa

Według danych Komisji Europejskiej, około 84 proc. gatunków roślin uprawnych i 78 proc. gatunków dzikich kwiatów w samej Unii zależy, przynajmniej częściowo, od zapylania przez owady.
Natomiast prawie 15 mld euro rocznej produkcji rolnej w Unii Europejskiej jest bezpośrednio zapylana przez owady. Natomiast pestycydy z grupy neonikotynoidów negatywnie wpływają na system nerwowy i odpornościowy owadów, co ma wpływ na ich zdrowie i życie. Tego rodzaju związki chemiczne paraliżują również zdolności komunikacyjne pszczół, które nie mogą znaleźć pożywienia lub drogi do uli.
Z całą pewnością temat ochrony pszczół i innych owadów zapylających będzie ważną kwestią konieczną do uwzględnienia przy dyskusji i pracach nad kształtowaniem oraz realizacją Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Szczególnie, że ta grupa owadów pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu  europejskiego i światowego ekosystemu. Natomiast skutki kryzysu w tej sferze mogą mieć nieobliczalne, światowe konsekwencje.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródło: PE i KE
Foto: Pixabay  

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników