sobota, 24 lutego, 2024

Płatności bezpośrednie dla rolników tylko przy udowodnionej aktywności zawodowej

spot_img

W tym roku, aby otrzymać dopłaty bezpośrednie, trzeba będzie udowodnić swoją działalność w dziedzinie rolnictwa lub mieć co najmniej jedną trzecią przychodów z tej działalności. W przypadku braku takiej możliwości, istnieje jedynie wyjątek – konieczne będzie udokumentowanie, że płatności bezpośrednie stanowią co najmniej 5% całkowitego przychodu z innej działalności. Cała procedura sprawdzania, czy rolnik jest aktywny zawodowo, będzie przeprowadzana przez agencję płatniczą, czyli ARiMR, jako zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem wsparcia.

Płatności bezpośrednie dla rolników tylko przy udowodnionej aktywności zawodowej
zdj: pixabay

ARIMR sprawdzi czy rolnicy mają uzasadnione potrzeby do otrzymania wsparcia

Kolejny administracyjny wymóg wynika z przekazanego do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jak czytamy w projekcie, dzięki zmianom ARiMR będzie mógł zweryfikować, czy rolnicy są aktywni zawodowo i czy mają uzasadnione potrzeby do otrzymania wsparcia.

Nowe przepisy wymagają precyzyjnego określenia rodzajów działalności

W związku z tym, że w przeszłości pojawiły się problemy z właściwym stosowaniem przepisów dotyczących rolnika aktywnego zawodowo, zaproponowano precyzyjne określenie rodzajów działalności, które wykluczają rolnika z otrzymania płatności bezpośrednich, na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, zgodnie z praktyką stosowaną przez ARiMR w latach 2015-2017. Niemniej jednak, ze względu na unijne wymagania, państwo członkowskie musi teraz zbadać, czy rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie nie jest powiązany z innymi podmiotami, które prowadzą działalność wykluczającą z płatności bezpośrednich. Jeśli tak się stanie, rolnik będzie musiał wykazać, że jego działalność rolnicza nie jest marginalna, aby otrzymać płatności bezpośrednie.

Rolnicy zajmujący się innymi działalnościami niż rolnictwo zostaną wykluczeni, chyba że spełnią określone warunki

W projekcie ustawy § 2 określono katalog dowodów oraz listę rejestrów urzędowych, które potwierdzą status rolnika jako osoby aktywnie zajmującej się tym zawodem, w przypadku ubiegania się o płatności bezpośrednie. Zasada ta wyklucza rolników, którzy zajmują się zarządzaniem portami lotniczymi, administrowaniem wodociągami, terenami sportowymi i rekreacyjnymi, oraz świadczą usługi transportowe lub obrotu nieruchomościami, chyba że są w stanie wykazać:

  1. że przychody z działalności rolniczej stanowią co najmniej 1/3 ich całkowitych przychodów lub
  2. że kwota płatności bezpośrednich za dany rok wynosi co najmniej 5% ich przychodów z działalności pozarolniczej.

Konieczność przedstawienia takich dowodów dotyczy tylko wyżej opisanych rolników których wysokość płatności bezpośrednich przekracza równowartość w złotych kwoty 5 000 euro.

“Rolnika z tzw. listy negatywnej, który jednocześnie otrzymał płatności bezpośrednie wyższe niż równowartość w złotych kwoty 5 000 euro, uważa się za aktywnego zawodowo, jeżeli działalność rolnicza jest jego działalnością przeważającą, co wynika z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumentów z REGON” – czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie ustawy dodano, że lista rejestrów urzędowych, które będą używane do weryfikacji, czy dana osoba jest aktywnym rolnikiem, obejmuje wszystkie rejestry prowadzone w kraju, w których znajdują się informacje o działalności przedsiębiorstw. 

ARIMR będzie wymagać informacji o całkowitych przychodach rolnika

Aby ustalić czy rolnik spełnia warunek przeważającej działalności rolniczej, czyli czy jego przychody z rolnictwa stanowią co najmniej 1/3 całego przychodu lub czy kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% jego przychodów z działalności pozarolniczej, Agencja potrzebuje informacji o całkowitych przychodach rolnika, włącznie z przychodami z innej działalności. Resort rolnictwa zaproponował w projekcie tzw. listę dowodów, która ma zapewnić uzyskanie wszystkich potrzebnych informacji, takich jak zaświadczenie podatkowe o przychodach z działalności pozarolniczej, faktury lub inne dowody sprzedaży produktów rolnych oraz informacje o uzyskanych płatnościach w ramach środków wspólnej polityki rolnej.

Na jakich zasadach będzie obliczana kwota wsparcia?

W nowych przepisach dotyczących działalności rolniczej i pozarolniczej ustalono, że kwota płatności bezpośrednich przysługujących rolnikowi będzie obliczana na podstawie całkowitej kwoty płatności, jaką otrzymał w ostatnim roku, w którym uzyskał przychody z działalności pozarolniczej. Nie uwzględnia się przy tym żadnych kar, w tym kar administracyjnych. W skład przychodów z działalności rolniczej wlicza się pomoc finansową w ramach różnych programów, takich jak EFRG i EFRROW, przejściowe wsparcie krajowe oraz pomoc publiczną przyznaną z powodu prowadzenia działalności rolniczej. 

źródło:legislacja.rcl.gov.pl

spot_img

Napisz komentarz

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
5 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Janusz
11 miesięcy temu

I rolnicy doczekali się wyrównania dopłat ,za komuny takich cyrków nie było.

Henry
Henry
11 miesięcy temu

Chyba należało by jeszcze wykluczyć parafie z grona rolników aktywnych .

Piotr
Piotr
11 miesięcy temu

Niech zabierają i wyp,z Polski złodzieje z Berlina i Brukseli nikt nie będzie rządził co mam zasiać i co do siebie uchować

Stanek
Stanek
11 miesięcy temu
Reply to  Piotr

To nie Bruksela tylko PiS takie cuda wymysla

Piotr
Piotr
11 miesięcy temu

Już wiemy po co były te spisy

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

5
0
Would love your thoughts, please comment.x