piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Plan strategiczny WPR – kwestia rolniczych ubezpieczeń

W poniedziałek, 28 października 2019 roku, w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, odbyła się konferencja pt.: „Narzędzia zarządzania ryzykiem w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027”. Konferencji przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Ryszard Zarudzki. 

 

Uczestnicy i tematyka

W wydarzeniu tym uczestniczyli eksperci ds. ubezpieczeń rolnych, a także naukowcy specjalizujący się w tym zagadnieniu. Analizie i ocenie poddano możliwość uwzględnienia w Planie Strategicznym WPR 2021-2027 interwencji wspierających ubezpieczenia w rolnictwie.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, Państwa członkowskie Unii Europejskiej, mogą, w latach 2021-2027, przyznać wsparcie na ten rodzaj interwencji, w celu promowania narzędzi zarządzania ryzykiem zabezpieczających producentów rolnych od utraty dochodów z prowadzonej działalności rolniczej. Przy czym, środki pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Inną opcją jest dalszy rozwój systemu, dotowanych z budżetu krajowego, ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Oprócz poniedziałkowej konferencji, zaplanowano też serię kolejnych spotkań, które docelowo umożliwić mają dokonanie wyboru optymalnego modelu wspierania ubezpieczeń w polskim rolnictwie.

 

Wspólna Polityka Rolna

Przypomnijmy: głównym celem i ideą okresowego, a także długofalowego ustalania oraz prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej Państw członkowskich Unii Europejskiej, jest precyzowanie: priorytetów, celów, zadań, a nawet pojęć, umożliwiających podejmowanie skutecznych działań w celu jak najlepszego wykorzystania potencjałów rolnych poszczególnych Państw Zjednoczonej Europy. Przy czym, podstawą tego procesu jest rozwiązywanie bieżących problemów, z uwzględnieniem potrzeb rolników, producentów rolnych oraz gospodarek Państw UE. Celowi temu służyć ma przygotowanie Planów Strategicznych WPR.
O dalszych postępach w sprawie poinformujemy.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.gov.pl www.ec.europa.eu
Foto: Pixabay


Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników