środa, 29 maja, 2024
spot_imgspot_img

Narodowa Strategia i małe gospodarstwa

spot_img

Do 15 lutego 2021 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjmuje uwagi od rolników i organizacji rolniczych do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Narodowe Plany Strategiczne do WPR będą podstawą organizacji przyszłej unijnej pomocy finansowej i merytorycznej dla rolników, a także dla branż rolno-produkcyjnych, szczególnie w okresie przygotowawczym i realizacyjnym Strategii „Od pola do stołu” i zachowania bioróżnorodności. Warto zatem zapoznać się z projektem NPS i wnieść własne uwagi np. do działań planowanych w ramach Filaru I WPR, w którym określa się zasady wspierania dochodów gospodarstw rolnych, ich ekonomicznej odporności i zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego Unii. Określa się też formy zachęty dla młodych rolników do pozostania i podejmowania pracy na wsi, reguluje się zakres ułatwień dla rozwoju nowoczesnej działalności rolno-gospodarczej, precyzuje metody wsparcia i działania na rzecz łagodzenia efektów zmian klimatycznych dla wsi, rolnictwa i gospodarki, precyzuje się też formy zabezpieczenia jakości produkcji rolno-spożywczej i dobrostanu zwierząt. Zainteresowani udziałem w konsultacjach mają możliwość zapoznania się z projektem NPS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokument dostępny jest na stronie Rady Ministrów w zakładce: wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr 

Restrukturyzacja małych gospodarstw 

Dodajmy, że do konsultacji społecznych trafiło też  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Celem rozporządzenia ma być możliwie najskuteczniejsze wykorzystanie dostępnego jeszcze budżetu na końcowym etapie realizacji PROW 2014-2020, a także skrócenie terminu na wydanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzji w sprawie przyznania pomocy. Kolejny cel zmian to dostosowanie przepisów krajowych do okresu przejściowego, który będzie obowiązywał w Unii Europejskiej w latach 2021–2022, czyli do wdrożenia nowej WPR.

Ułatwienia dla wnioskodawców  

W ramach planowanych zmian zakłada się ułatwienia w sposobie składania biznesplanu. Tego rodzaju dokument jako formularz wypełniony wg wzoru dostępnego na stronie Agencji, będzie można dostarczyć do biura powiatowego czy oddziału regionalnego ARiMR w formie elektronicznej, w  pamięci USB (pendrive). Następna istotna zmiana to skrócenie terminu na wydanie przez ARiMR decyzji w sprawie przyznania pomocy z 210 do 180 dni wobec osób, które złożą wnioski o przyznanie wsparcia począwszy od naboru planowanego w 2021 r. Jednocześnie proponuje się, się zmianę, zgodnie z którą wniosek o płatność drugiej raty premii będzie można złożyć nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. Planowane jest też połączenie limitu środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw. Proponuje się także, aby pomoc przysługiwała w kolejności ogólnie ustalonej, bez wyodrębniania limitu dla województwa mazowieckiego. Na obecnym etapie projekt konsultowany jest z instytucjami podległymi ministerstwu, trafić ma też do organizacji branżowych i rolniczych.

Przypomnijmy, że do tej pory 30,5 tys. rolników złożyło wnioski na działanie „Restrukturyzacji małych gospodarstw” a budżet na realizację operacji wynosi 713,7 mln euro.

Źródło: MRiRW
Foto: Pixabay

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x