czwartek, 18 lipca, 2024
spot_img

Młody rolnik 2024 – wymagania dofinansowania, szczegóły dotacji, do kiedy złożyć wniosek?

spot_img

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie „Młody rolnik 2024”. Wnioski na premie dla młodych rolników można składać w okresie od 19 czerwca do 19 sierpnia 2024 roku. Jakie wymogi trzeba spełnić, by otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie Młody rolnik 2024 – szczegóły dotacji

Dofinansowanie Młody rolnik 2024 to forma wsparcia finansowego oferowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jej celem jest wspieranie młodych osób, które chcą rozpocząć działalność rolniczą i potrzebują kapitału na inwestycje.

Premia dla młodego rolnika. Sprawdź, czy się kwalifikujesz w programie [MŁODY ROLNIK 2024 WYMAGANIA]

Aby ubiegać się o pomoc na dofinansowanie „Młody rolnik 2024”, młodzi gospodarze muszą spełnić następujące wymagania:

 • W dniu złożenia wniosku „premia dla młodego rolnika” ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat)
 • Rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie „Młody rolnik 2024” albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej.
 • Ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 • Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.
 • Złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Premia dla młodych rolników przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem: wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100 proc. kwoty wypłaconej pomocy dofinansowania „Młody rolnik 2024”.

Kwota dofinansowania w naborze „Premia dla młodego rolnika”

Kwota dofinansowania z naboru „Premie dla młodych rolników” wynosi 200 000 zł, wypłacana w dwóch ratach:

 • I rata: 70% całkowitej wartości premii,
 • II rata: 30% całkowitej wartości premii.
Premie dla młodych rolników 2024

Na co można przeznaczyć premie dla młodego rolnika?

Premie dla młodych rolników przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Premia dla młodego rolnika może być przeznaczona na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Mogą to być np.:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Kryteria wyboru i punktacja

Aby otrzymać fundusze z dofinansowania „Premie dla młodych rolników” należy spełnić pewne wymogi. Kolejność przyznawania pomocy „Młody rolnik 2024” zależy od sumy punktów przyznawanych według następujących kryteriów:

 1. Powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowym:
  • Do 3 punktów.
 2. Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem:
  • Powyżej 15 do 25 lat – 3 punkty,
  • Powyżej 25 lat – 5 punktów.
 3. Przejmowanie gospodarstwa w całości: 4 punkty.
 4. Uczestnictwo w systemach jakości:
  • Unijny system jakości:
   • Rolnictwo ekologiczne – 4 punkty (jeśli co najmniej 50% powierzchni UR gospodarstwa objęte jest tym systemem),
   • Inny niż rolnictwo ekologiczne – 2 punkty.
  • Krajowy system jakości – 1 punkt.
 5. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym:
  • Do 3 punktów (za wielkość ekonomiczną powyżej 19 500 euro).
 6. Prowadzenie produkcji zwierzęcej: 2 punkty (jeśli co najmniej 50% wyliczonej w biznesplanie docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa stanowi produkcja zwierzęca).
 7. Dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy: 1 punkt.
 8. Kwalifikacje zawodowe lub umiejętności:
  • Do 4 punktów.

Aby uzyskać wsparcie z dofinansowania „Premia dla młodego rolnika” konieczne jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 7.

Do kiedy Młody rolnik 2024?

Program dofinansowania Młody Rolnik zaplanowano pierwotnie na 5 czerwca, a zakończenie na 5 sierpnia. Aktualizacja harmonogramu ARiMR przesunęła terminy aplikacyjne na okres od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 roku. Składanie dokumentów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy PUE.

Więcej informacji oraz szczegółowe wytyczne wsparcia „Premia dla młodego rolnika” można znaleźć na stronie agencji – ARIMR Młody rolnik.

źródło: WIR; ARIMR

FAQ – Najczęściej zadawane pytania


Młody rolnik 2024 wymagania

Aby ubiegać się o „Premię dla Młodego Rolnika” w ramach dofinansowania „Młody Rolnik 2024”, kandydat musi:
– Mieć od 18 do 40 lat w dniu składania wniosku.
Prowadzić działalność rolniczą od maksymalnie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku lub zobowiązać się do jej rozpoczęcia.
– Posiadać numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji.
– Posiadać odpowiednie kwalifikacje lub zobowiązać się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od otrzymania pomocy, rozpoczynając najpóźniej po 12 miesiącach od przyznania wsparcia.
– Złożyć biznesplan i zobowiązać się do jego realizacji w ciągu 3 lat od roku wyjściowego, niezależnie od daty zawarcia umowy.

Młody rolnik 2024 punkty

Aby otrzymać wsparcie w ramach dofinansowania „Młody Rolnik 2024”, należy spełnić dodatkowe kryteria, na podstawie których przyznawane są punkty decydujące o przyznaniu pomocy. Punkty te są sumowane, a kolejność przyznania pomocy zależy od ich całkowitej liczby. Więcej punktów oznacza większe szanse na dofinansowanie „Młody Rolnik 2024”

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x