piątek, 31 maja, 2024
spot_imgspot_img

Inwestycje leśne lub zadrzewieniowe – nabór startuje 1 czerwca. Jak otrzymać wsparcie?

spot_img

W 2024 roku właściciele gruntów rolnych, którzy chcą je zalesić, zadrzewić lub założyć system rolno-leśny będą mogli otrzymać pomoc finansową na ten cel w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Również o wsparcie mogą ubiegać się właściciele lasów prywatnych, które może być przyznane na realizację inwestycji o charakterze pielęgnacyjnym w tych lasach. 

Cele programu wsparcia

Głównym celem programu wsparcia jest zachęcenie właścicieli ziemskich do podejmowania działań mających na celu ochronę i zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych oraz innych obszarów rolniczych. Przez realizację projektów zalesiania gruntów rolnych, tworzenia zadrzewień śródpolnych, zakładania systemów rolno-leśnych oraz zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych, dąży się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenia jego odporności na zmiany klimatyczne.

Warunki ubiegania się o wsparcie

Dofinansowanie może być przyznane na realizację projektów obejmujących maksymalnie 40 hektarów gruntów będących własnością lub współwłasnością wnioskodawcy lub jego małżonka. Dodatkowo, wsparcie może być udzielone również dla gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, pod warunkiem utworzenia spółki do zarządzania nimi.

Rodzaje projektów objętych wsparciem

Wsparcie obejmuje różnorodne projekty mające na celu ochronę i zwiększenie zalesienia terenów rolniczych oraz innych obszarów zielonych. W ramach programu możliwe jest ubieganie się o finansowanie na:

  • wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia;
  • utworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;
  • założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem na gruntach rolniczych tworzących zwarty obszar, na którym drzewa lub krzewy zostaną posadzone w odległości co najmniej 3 m od siebie, w formie jednego lub dwóch rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń o co najmniej 10 m i nie więcej niż 30 m;
  • zwiększeniu bioróżnorodności lasów prywatnych.

Procedura składania wniosków

Wnioski o wsparcie będą przyjmowane wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Termin składania wniosków został ustalony na okres od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku. Jest to ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych, którzy planują skorzystać z tej unikalnej możliwości.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ARiMR.

źródło: ARIMR

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x