środa, 29 maja, 2024
spot_imgspot_img

Finał odbierania rekompensat hodowcom trzody! UOKIK nałożył 68 mln zł kary dla Agri Plus 

spot_img

Jeden z największych organizatorów tuczu trzody chlewnej w Polsce, spółka Agri Plus z grupy kapitałowej Animex, odbierała hodowcom rekompensaty przyznane im przez państwo za straty związane z ASF. Nieuczciwej firmie UOKIK postawił zarzuty nieuczciwych praktyk i wymierzył karę w wysokości 68 mln zł. 

Finał odbierania rekompensat hodowcom trzody! UOKIK nałożył 68 mln zł kary dla Agri Plus 
zdj: stock

Agri Plus odbierała hodowcom rekompensaty przyznane przez państwo za straty związane z ASF

Hodowcy trzody chlewnej z obszarów objętych restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą otrzymać pomoc na wyrównanie zmniejszonego dochodu wynikającego m.in. z ograniczenia liczby klientów, niższych cen sprzedaży, czy wyższych kosztów działalności związanych np. z bioasekuracją. Rekompensata należy się mikro, małym i średnim podmiotom, nie przysługuje zaś dużym firmom. Prezes UOKiK otrzymał informację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, że organizator tuczu kontraktowego, spółka Agri Plus,  może konstruować umowy z rolnikami w taki sposób, że pozbawia ich otrzymanej pomocy publicznej. Postępowanie przeprowadzone przez Prezesa UOKiK potwierdziło, że spółka zobowiązywała dostawców świń z terenów ASF do przekazywania jej otrzymanej od państwa pomocy finansowej

Agri Plus monitorowała którzy rolnicy dostali wsparcie, a następnie żądała pomniejszenia ich wynagrodzenia

Agri Plus obniżała ceny kupowanych zwierząt o kwotę rekompensaty uznając, iż to jej jako organizatorowi systemu tuczu kontraktowego przysługuje wyrównanie strat za ASF. Z ustaleń Prezesa Urzędu wynika również, że spółka monitorowała którzy rolnicy dostali wsparcie, a następnie żądała pomniejszenia ich wynagrodzenia poprzez wsteczne korygowanie faktur sprzedaży. Działaniami spółki zagrożonych było około tysiąca stałych dostawców, których zobowiązała ona do ubiegania się o rekompensaty i przekazywania ich na rzecz Agri Plus. W ten sposób przedsiębiorca pobrał co najmniej 12 mln złotych od kilkudziesięciu hodowców, zaś zorganizowany przez Agri Plus system monitoringu uzyskiwanej przez hodowców pomocy publicznej miał na celu obniżenie przysługujących hodowcom świadczeń pieniężnych także w przyszłości.

“Rolnicy ze stref objętych ASF znaleźli się w bardzo trudnym położeniu. Dlatego pomoc publiczna miała zrekompensować im poniesione straty. Niedopuszczalne jest zatem pozbawianie ich otrzymanego wsparcia przez kontrahenta o silniejszej pozycji rynkowej” – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Hodowcy mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem cywilnym

Kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nałożona na spółkę Agri Plus wyniosła ponad 68 mln zł (68 468 886,20 zł). Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu. Hodowcy, którzy zostali pokrzywdzeni przez nieuczciwą praktykę Agri Plus mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem cywilnym. Prezes UOKiK może w takiej sytuacji przedstawić sądowi istotny dla sprawy pogląd, prezentujący ustalenia przeprowadzonego postępowania.

Oświadczenie Agri Plus ws. kary za nieuczciwe praktyki

Spółka Agri Plus wydała oświadczenie, w którym nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK i zapowiada odwołanie się od tej decyzji. Tłumaczy to z odmienną interpretacją przepisów. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu Agri Plus zapewnia, że od ponad 20 lat współpracuje z polskimi, rodzinnymi gospodarstwami rolnymi w oparciu o przejrzyste, uczciwe zasady tuczu kontraktowego. Jako jeden z argumentów spółka podała, że w odróżnieniu od innych uczestników rynku, stosuje politykę gwarantującą kontrahentom stały przychód ze sprzedaży żywca wieprzowego, niezależnie od strefy ASF, w której aktualnie znajduje się dane gospodarstwo. Co więcej, firma określiła swoją pozycję na rynku jako „parasol ochronny” dla hodowców trzody chlewnej.

Agri Plus z ogromnym zaskoczeniem przyjmuje decyzję wynikającą z odmiennego postrzegania zagrożeń, jakie ASF stwarza dla uczestników rynku trzody chlewnej w Polsce oraz różnic w interpretacji przepisów w odniesieniu do historycznie stosowanych przez Spółkę praktyk mających na celu mitygowanie tych zagrożeń. Decyzja pomija fakt, że Agri Plus, jako podmiot ekonomicznie odpowiedzialny za proces produkcji żywca, ponosi praktycznie wszystkie ryzyka rynkowe związane z produkcją, włącznie z ryzykiem dotyczącym ASF. Prezes UOKiK nie uwzględnił również w swojej decyzji faktu, że podmiotem poszkodowanym w związku ASF jest Agri Plus, a straty finansowe z tego tytułu szacowane są na ok. 145 mln zł. Nie podzielamy wniosków zawartych w stanowisku Urzędu, a samą decyzję traktujemy jako bezprecedensową i niesłuszną. Co istotne, działania podejmowane przez Spółkę były zgodne z ówczesną praktyką rynkową oraz neutralne dla uzyskiwanego przez hodowców przychodu, zgodnie z zawartą przez Strony umową tuczu kontraktowego. Jak wskazano wyżej, niezależnie od tego, czy producenci trzody chlewnej prowadzili swoją działalność w strefach, gdzie nałożone zostały ograniczenia weterynaryjne wynikające z przeciwdziałania ASF, czy też nie,
otrzymywali stałe wpływy finansowe od Agri Plus
.” – poinformowała spółka w oświadczeniu.

Zarząd Agri Plus przekazał, że swoich praw będą dochodzić w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

źródło: UOKIK; Agri Plus

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x