niedziela, 26 maja, 2024
spot_imgspot_img

Glifosat nie jest rakotwórczy! Decyzja Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA

spot_img

Komitet Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA ds. Oceny Ryzyka (RAC) na podstawie szeroko zakrojonego przeglądu dowodów naukowych ponownie stwierdza, że ​​klasyfikowanie glifosatu jako czynnika rakotwórczego nie jest uzasadnione.

Klasyfikacja glifosatu bez zmian

RAC doszedł do wniosku, że należy zachować istniejące klasyfikacje glifosatu jako substancji, która powoduje poważne uszkodzenie oczu i jest toksyczna dla organizmów wodnych z długotrwałymi skutkami. Komitet stwierdził, że dostępne dowody naukowe nie spełniają kryteriów klasyfikacji glifosatu pod kątem działania toksycznego na narządy docelowe lub jako substancji rakotwórczej, mutagennej lub działającej szkodliwie na rozrodczość.

Nie ma naukowych dowodów na rakotwórcze działanie glifosatu

Komitet ocenił niebezpieczne właściwości glifosatu na podstawie kryteriów zawartych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Przy formułowaniu opinii uwzględnili obszerny tom danych naukowych i setki komentarzy otrzymanych podczas konsultacji.

Nowa opinia RAC jest zgodna z propozycją czterech państw członkowskich, które obecnie oceniają glifosat: Szwecji, Francji, Węgier i Holandii, a także z opinią RAC z 2017 r.

Decyzja o zatwierdzeniu glifosatu odroczona w czasie?

Glifosat jest obecnie zatwierdzony w UE do 15 grudnia 2022 roku.

Przyjęta opinia zostanie opublikowana na stronie internetowej ECHA i przesłana do Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) do połowy sierpnia. EFSA przeprowadzi ocenę ryzyka związanego z glifosatem, która ma być gotowa w lipcu 2023 r.

Komisja Europejska przeanalizuje wnioski EFSA oraz raport oceny odnowienia przygotowany przez Szwecję, Francję, Węgry i Holandię, a następnie przedstawi państwom członkowskim sprawozdanie z odnowienia i projekt rozporządzenia określające, czy zatwierdzenie glifosatu może zostać odnowione, czy nie.

Na czym polega proces klasyfikacji?

Wraz z Komisją i państwami członkowskimi ECHA wdraża zharmonizowany proces klasyfikacji i oznakowania (CLH) dla substancji niebezpiecznych. Celem jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed tymi zagrożeniami, które mają największe znaczenie.

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie skupia się wyłącznie na niebezpiecznych właściwościach substancji: jej potencjalnej szkodliwości. Nie ocenia narażenia ludzi ani środowiska na glifosat. Będzie to część wzajemnej oceny oceny ryzyka przeprowadzonej przez EFSA.

Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC)

Komitet ds. Oceny Ryzyka składa się z naukowców nominowanych przez państwa członkowskie UE i mianowanych przez Zarząd ECHA we własnym imieniu. W skład komitetu wchodzą obserwatorzy z różnych organizacji UE reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, środowisko akademickie i przemysł. Razem odpowiadają za wydawanie opinii naukowych, które są następnie wykorzystywane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie UE przy podejmowaniu decyzji o tym, jak należy kontrolować zagrożenia chemiczne.

Źródło: European Chemicals Agency

Bernadetta Ryńska
Bernadetta Ryńska
Rolnik z pasji i wykształcenia, doświadczenie czerpie prowadząc rodzinne gospodarstwo. Zainteresowania: hodowla roślin, nasiennictwo, innowacje w rolnictwie.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Marian
Marian
1 rok temu

Nie jest to wiarygodna opinia ponieważ w grę wchodzi interes producenta jak i obrotem ta chemia bezpieczeństwo i zdrowie ludzi schodzi na dalszy plan bo ważny jest interes producenta .jak może być bezpieczny w stosowaniu skoro niszczy organizmy wodne które również znajdują się także w glebie i zalega w niej przez kilka lat.

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

1
0
Would love your thoughts, please comment.x