W związku z licznymi sygnałami od rolników, którzy nie otrzymali jeszcze wypłaty płatności bezpośrednich za 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej, 30 stycznia 2020 r. skierował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o przyspieszenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaty ww. środków, niezależnie od tego czy zostały przeprowadzone kontrole w gospodarstwach, czy też nie.

 

Płatności do końca każdego roku

Zdaniem samorządu rolniczego płatności te rolnicy powinni otrzymać do 31 grudnia danego roku. Rolników niepokoi też sytuacja związana z wstrzymaniem wypłaty zaliczek dla gospodarstw, które zostały wytypowane do kontroli. Przykładem są rolnicy z terenu powiatu wałbrzyskiego, którzy jeszcze w styczniu 2020 r. nie otrzymali zaliczek. Większość gospodarstw objętych kontrolą nie została uwzględniona przy szacowaniu strat suszowych.

 

50% dla kontrolowanych

W związku z tym Zarząd KRIR domaga się, aby gospodarstwa kontrolowane w danym roku otrzymały gwarancję prawa do wypłaty 50% płatności. Kontestowany jest również sposób naliczania płatności bezpośrednich. Zdaniem KRIR rolnicy powinni otrzymywać, po wyliczeniu płatności przez ARiMR informację, jaka kwota będzie im wypłacona w danym roku.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: KRIR