sobota, 13 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Wiosenne nawożenie i definicja przymrozków – będą zmiany?

spot_img

Z początkiem roku Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski skierował do Ministra Ardanowskiego dwa wnioski dotyczące ważnych dla rolników spraw.

Przyspieszenie stosowania nawozów

16 stycznia 2020 roku prezes WIR zwrócił się do ministra z wnioskiem o przyspieszenie terminu dopuszczalności stosowania nawozów azotowych mineralnych oraz nawozów naturalnych, z obowiązującego obecnie terminu 1 marca na 1 lutego.

W uzasadnieniu Prezes Walkowski stwierdził, że z uwagi na to, że od grudnia ubiegłego roku w Wielkopolsce nie było ani jednego dnia z okrywą śnieżną, czy zmarzniętą glebą, a zdarzają się jedynie minimalne przymrozki, to wegetacja roślin osiągnęła poziom uzyskiwany wcześniej w marcu. Pobudzone obecnymi warunkami oziminy potrzebują więc zasilania azotem, by nie doszło do ich zżółknięcia. Nie ma też przeciwwskazań do zastosowania nawozów naturalnych, a nawet warunki są do tego lepsze niż np. w listopadzie ubiegłego roku. Problemem jest także niedobór wód i wyjałowienie spowodowane brakiem śniegu i zbyt mało obfitymi deszczami, co po dwóch latach suszy potęguje jedynie omawiane zjawiska. Wszystko to powoduje, że należy kierować się zasadą elastycznego doboru czasu podejmowania prac, tak aby ich efekt był jak najlepszy.

Podsumowując wniosek, Prezes Walkowski stwierdził że jeżeli zestawimy z sobą spóźnione zasilanie roślin azotem z brakiem odpowiedniego uwilgocenia gleby, to rolnikom grożą poważne ubytki plonów. Przy braku wody decydujący jest każdy tydzień, a nawet każdy dzień. Przychylna rolnikom decyzja ministra i przesunięcie terminu na 1 lutego, zaoszczędzi również rolnikom problemów związanych z kontrolami i ewentualnymi administracyjnymi sankcjami wynikającymi z obecnych ustaleń i harmonogramów.

 

Zmiana definicji przymrozków

24 stycznia br. Prezes WIR zwrócił się do szefa resortu rolnictwa z wnioskiem o zmianę administracyjnej definicji przymrozków wiosennych stosowanej w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z obowiązującą obecnie definicją, przymrozkami wiosennymi nazywa się szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin albo na całkowitej utracie plonu lub jego części.

Prezes Walkowski powołując się na obserwowane od kilku lat zmiany klimatyczne, szczególnie te widoczne w południowo-zachodniej Wielkopolsce, województwach lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, wskazał na znaczne, nawet sześciotygodniowe przyspieszenie sezonu wegetacyjnego. Szef WIR stwierdził też, że prognozy pogody nie wskazują na wystąpienie zimą 2020 roku znaczących spadków temperatury, która obecnie jest już o kilka stopni wyższa od wieloletnich średnich. W efekcie optymalne terminy siewu roślin jarych ulegają na tyle dużemu przyspieszeniu, że jeszcze przed 15 kwietnia kończą one wschody i wchodzą w stadium pełnego wzrostu.
Jeżeli zatem w tym okresie przymrozek uszkodzi rośliny, to rolnicy nie będą mogli ubiegać się o odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczeniowej, gdyż szkoda ta powstanie przed terminem określonym w obowiązującej  definicji. Nie będzie to również szkoda wynikająca z tytułu złego przezimowania, co mogłoby dotyczyć upraw roślin ozimych.
Prezes WIR w swoim piśmie do ministra rolnictwa nie zawarł sugestii dotyczących konkretnych terminów w nowej definicji przymrozków. Poprosił jednak o pilne rozważenie problemu.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: WIR

Jaki rozsiewacz nawozów kupić?

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników