sobota, 24 lutego, 2024

Zastosujesz źle oprysk, stracisz dopłaty!

spot_img

Stosowanie środków ochrony roślin na bazie glifosatu wiąże się z zachowaniem pewnych zasad bezpieczeństwa. W przypadku ich zaniechania osoby podlegają sankcjom karnym lub administracyjnym. Konsekwencją może być również zmniejszenie dopłat bezpośrednich lub płatności obszarowych – od 15 do nawet 100 proc. – ostrzega Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak więc prawidłowo stosować herbicydy?

Bezpieczne stosowanie herbicydów leży we wspólnym interesie rolników, producentów i konsumentów. Jeśli produkty nie spełniają norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin, nie mogą być wprowadzane do obrotu ani jako żywność, ani jako pasza dla zwierząt. Zatem:

Jeśli jesteś producentem

1. Stosuj zasady integrowanej ochrony roślin:

 • prowadź stałą lustrację plantacji,
 • prawidłowo identyfikuj agrofagi i uwzględniaj progi ekonomicznej szkodliwości,
 • wykorzystuj dostępne metody niechemiczne,
 • ograniczaj stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum,
 • stosuj wyłącznie legalne środki ochrony roślin, dopuszczone do stosowania w danej uprawie orazzgodnie z zapisami etykiety, (zwracaj uwagę na ograniczone możliwości wykonywania desykacji!),
 • w pierwszej kolejności wybieraj środki, które nie pozostawiają pozostałości lub o szybkim tempie zanikania substancji czynnej,
 • przestrzegaj ustalonych dawek, terminów stosowania i okresów karencji,
 • prowadź ewidencję zabiegów,
 • pamiętaj – glifosat nie może być stosowany do desykacji gryki i prosa.

2. Korzystaj z profesjonalnego, niezależnego doradztwa przy doborze środków ochrony roślin, wykorzystuj metodyki i programy ochrony roślin zamieszczone na Platformie Sygnalizacji Agrofagów.

3. Przestrzegaj obowiązku szkolenia i uzyskaj odpowiednie zaświadczenie aktualne na czas wykonywania zabiegów.

4. Wykorzystuj przebadany i skalibrowany sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.

5. Kupuj środki ochrony roślin wyłącznie w zarejestrowanych punktach obrotu i przechowuj dowody ich zakupu.

6. Zapobiegaj znoszeniu środków na uprawy sąsiednie; pamiętaj, że sąsiad ma prawo żądać informacji o planowanych zabiegach z użyciem środków ochrony roślin.

7. Pamiętaj, że prowadząc uprawę i zbiór płodów rolnych na cele spożywcze – odpowiadasz za bezpieczeństwo żywności, wprowadzanej do obrotu.

8. Zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability) – ułatwi to ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań.

Jeśli jesteś dystrybutorem

1. Kupuj płody rolne od wiarygodnych dostawców.

2. Pamiętaj, że w ramach systemów kontroli wewnętrznej możesz podejmować różne działania np. kontrolować dostawców, zlecać wykonanie badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin w żywności kwalifikowanym próbobiorcom i akredytowanym laboratoriom. Kupując towar możesz również żądać od dostawcy dostarczenia wyników takich badań. Ewentualne niezgodności zgłaszaj Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability). Ułatwi to ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań.

4. Żywność, która nie spełnia wymagań prawa żywnościowego, nie powinna znajdować się w obrocie. O stwierdzeniu niezgodności oraz o podjętych działaniach przez przedsiębiorcę (tj. wycofanie, wstrzymanie obrotu, etc.) należy poinformować terenowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

ROLNIKU UWAGA!

„Jeśli twoje produkty nie spełniają norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin – nie mogą być wprowadzane do obrotu ani jako żywność ani jako pasza dla zwierząt, z których pozyskuje się mięso i inne produkty żywnościowe.” –Ministerstwo ostrzega,

Ponadto, podmioty odpowiedzialne za naruszenie przepisów podlegają sankcjom karnym i administracyjnym:

1. Zgodnie z przepisami ustawy o środkach ochrony roślin stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami, zagrożone jest karą grzywny.

2. Konsekwencją naruszenia norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym wymogów dotyczących właściwego stosowania środków ochrony roślin, jest zmniejszenie płatności bezpośrednich a także niektórych innych płatności w ramach PROW 2014-2020, tj. płatności:

 • dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW),
 • rolno-środowiskowo-klimatycznych,
 • ekologicznych,
 • na zalesianie gruntów rolnych,
 • dobrostanowej.

W przypadku, gdy rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, obniżenie płatności może wynieść od 15% do 100% całkowitej kwoty.

Zdj:pixabay.com

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x