poniedziałek, 27 maja, 2024
spot_imgspot_img

Zarząd PZP postuluje o wprowadzenie dopłat dla pszczelarzy

spot_img

O problemach i znaczeniu pszczół oraz pszczelarstwa dla polskiego i światowego rolnictwa pisaliśmy już wiele razy. Nieraz też informowaliśmy o dramatycznych zdarzeniach polegających na śmierci wielu tysięcy osobników w pasiekach w różnych częściach kraju. Wiadomo również, że zmniejszająca się liczba pszczelich rodzin lub ich zupełny brak, jak i innych owadów zapylających spowodować może trudną do oszacowania globalną rolniczą i gospodarczą klęskę.

Wniosek o dopłaty

W powyższym kontekście Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą o rozważenie wprowadzenia dopłat dla pszczelarzy. Zarząd PZP postuluje o wypracowanie podstaw prawnych pozwalających wspierać krajowe pszczelarstwo środkami pochodzącymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Proponuje się też wprowadzenie ekwiwalentu finansowego za pracę pszczół w procesie zapylania. Tego rodzaju dofinansowanie miałoby rekompensować nakłady ponoszone na utrzymywanie pszczół w środowisku, a także wkład owadów zapylających w bioróżnorodność ekosystemów.

 

Ceny miodu spadają

Zarząd PZP postuluje o wprowadzenie dopłat dla wszystkich pszczelarzy. Jak zauważają hodowcy jest to ważne, szczególnie w warunkach gdy Komisja Europejska, z roku na rok powiększa bezcłowy kontyngent na miód sprowadzany z Ukrainy. Miód ten w pierwszej kolejności trafia na rynek Polski. Efektem jest spadek cen produktu z krajowych pasiek. W tym kontekście dopłaty za zapylanie byłyby wsparciem podobnie efektywnym ekonomicznie jak dopłaty bezpośrednie dla rolników.

 

Zbyt mała pomoc

W obecnych warunkach gospodarczych refundacje przyznawane pszczelarzom w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa ułatwiają im co prawda zakup leków do zwalczania warrozy, umożliwiają zakup pszczelich matek i sprzętu. W opinii pszczelarzy jest to ważna i cenna pomoc, ale niestety daleko niewystarczająca. Teraz niezbędne jest stworzenie spójnego systemu udzielania pomocy finansowej na inwestycje, co umożliwi ochronę pszczelarzy przed bankructwem. Szczególnie w latach słabych zbiorów miodów, a takie z uwagi na zmiany klimatu, będą się zdarzały. Postulowany system wsparcia winien tez zapewniać środki na szybszą odbudowę pasiek po stratach spowodowanych przez klęski żywiołowe i nieumiejętne stosowanie chemii w rolnictwie.

 

Susza, przymrozki i wycinka drzew

Problemem współczesnego pszczelarstwa jest susza. Zjawisko to ma wielki wpływ na nektarowanie roślin i ich żywotność, Kolejne negatywy to: przymrozki, zbyt wczesne dla zapylaczy koszenie łąk i nieużytków, a także coraz powszechniejsze wycinanie drzew miododajnych z okolic pól czy dróg. Zdaniem Zarządu PZP nie tylko rolnikom z powodu suszy lub przymrozków należy się rekompensata, ale pszczelarzom też. Pomoc ta pozwoliłaby im na odbudowanie pasiek lub kupno paszy niezbędnej dla przeżycia pszczół . Obecnie zakup odkładu czy nowego roju to koszt około 300 zł.

 

1070 euro za pracę rodziny

W krajach członkowskich Unii Europejskiej pracę jednej pszczelej rodziny przy zapylaniu upraw wycenia się na 1070 euro rocznie, a korzyści wynikające z zapylania dla gospodarki mają ogromne znaczenie.
Dodajmy, że w Polsce przeważają pasieki małe i drobne, które stanowią blisko 60% ogólnej liczby pasiek zrzeszonych w PZP. Jednak w tym przypadku, tego rodzaju rozdrobnienie, korzystne jest dla zapewnienia równomiernego zapylania roślin na obszarze całego kraju.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: Polski Związek Pszczelarski

Współdziałaj z pszczołami to Ci się opłaci!

 

Nieodpowiedzialny rolnik wytruł pszczoły

 

Redakcja
Redakcja
Przygotowujemy dla Was zawsze najświeższe wiadomości z branży rolniczej. Newsy, wydarzenia, relacje, opinie. Widziałeś coś ważnego? Chcesz się z nami czymś podzielić? Napisz na adres redakcja@agroprofil.pl

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników