środa, 17 lipca, 2024
spot_img

Zaostrzenie kontroli myśliwych?

spot_img

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło Program walki z ASF na 2021 rok. Szacowane ogólne koszty realizacji założeń tegorocznego programu wynoszą 129 432 694,19 zł. To kwota porównywalna do ubiegłorocznych ministerialnych wydatków na ten cel (133 mln zł). Istotą zmian jest jednak zaostrzenie kontroli działalności myśliwych w zakresie pozyskania i unieszkodliwiania tusz dzików. 

Dorosłe lochy bez płatności 

W stosunku do roku ubiegłego wprowadzono w Programie wiele ważnych zmian. Wstrzymano np. płatności za odstrzał dorosłych loch (samice powyżej 24. miesiąca życia). Decyzję tę podjęto w wyniku międzyresortowych uzgodnień z Ministerstwem Środowiska i Klimatu. Argumentem były tu naukowe ustalenia, zgodnie z którymi, żeńskie warchlaki i przelatki (dziki urodzone w poprzednim roku), odpowiadają za 80-90% przyrostu populacji dzika.

Nie zakupią chłodni 

Następna zmiana to odejście od zakupów chłodni przez Inspekcję Weterynaryjną. Wyjątkiem będzie odstrzał  sanitarny. W tym przypadku, za odstrzelone dziki (inne niż dorosłe samice dzika), dostarczone do punktu skupu lub zakładu, powiatowy lekarz weterynarii wypłaci dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, albo dyrektorowi parku narodowego kwotę w wysokości 350 zł brutto (dotychczas było to 300 zł brutto). Kwota ta obejmuje m.in. zryczałtowane koszty zakupu  albo skonstruowania kontenerów chłodniczych i przetrzymywania w nich dzików.

Zestawienia pozyskania tusz

Ponadto w tym roku zobowiązano powiatowych lekarzy weterynarii do prowadzenia osobnych zestawień pozyskania tusz samic przelatek oraz starszych samic dzików, na obszarach ochronnych, a także na obszarach wolnych  obejmującym terytorium do 50 km od wyznaczonych stref objętych ochroną, ograniczeniami lub od strefy zagrożenia. Lekarz weterynarii będzie miał też obowiązek weryfikowania, (nie rzadziej niż raz na kwartał), liczby dzików pozyskanych w ramach polowania, a także liczby dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego, zgłoszonych przez myśliwych. Weryfikacja polegać będzie na porównaniu wykazanej liczby z rzeczywistą liczbą tusz dzików znajdujących się w punktach skupu dziczyzny i w innych miejscach ich czasowego przetrzymywania. 

Kontrola sanitarnych odstrzałów

Dodajmy, że w przypadku odstrzału sanitarnego we  wszystkich obszarach, weryfikacja obejmie również dokumentację wejść do łowiska i wyjść z łowisk, a także dokumentację dotyczącą obrotu tuszami dzików, które  prowadzi zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego. W miarę możliwości wiązać się to będzie także z badaniem tusz na włośnie oraz  z kontrolą dokumentacji dotyczącej ich unieszkodliwienia.

Dokumentacja czerwonej strefy

Program walki z ASF w obecnym kształcie nakłada również  na powiatowych lekarzy weterynarii obowiązek prowadzenia dokumentacji pozwalającej na ustalenie daty upływu 12 miesięcy od dnia ustanowienia obszaru objętego ograniczeniami, czyli od powołania strefy czerwonej w wyniku wystąpienia ASF u dzików.

Zaostrzenie kontroli myśliwych

W tegorocznym ministerialnym Programie walki z ASF  doprecyzowano również reguły dotyczące obowiązku sprawozdawczego dla dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, a także dla dyrektorów parków narodowych. Na nich to nałożono obowiązek kontroli rzetelności dokumentacji polowań na dziki na obszarze chronionym. Tego rodzaju dokumentację przygotowują myśliwi, a jej kontrola ma się odbywać w okresie nie rzadszym niż raz na kwartał. 
Przy czym, w tym przypadku kontroli podlegać będzie  pozyskanie dorosłych samic dzików (powyżej 24. miesiąca życia), przelatków dzika z podziałem na samce i samice, dorosłych dzików oraz warchlaków. Dodajmy, że dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich zobowiązani zostali do niezwłocznego informowania powiatowego lekarza weterynarii o wszelkich ujawnionych nieprawidłowościach w tym zakresie.

Finansowanie usług

W 2021 roku dopuszczono też możliwość finansowania przez powiatowego lub wojewódzkiego lekarza weterynarii usług w zakresie:
– poszukiwania żywych lub padłych dzików przy pomocy urządzeń lub sprzętu, w tym bezzałogowych statków powietrznych zaopatrzonych w specjalistyczną aparaturę optyczną lub termowizyjną;
– poszukiwania zwłok dzików przy pomocy specjalnie wyszkolonych zwierząt;
– dokumentowania fotograficznego gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, oraz ich otoczenia w ramach dochodzeń epizootycznych;
– użycia fotopułapek służących do liczenia i lokalizacji watah dzików na określonym terenie w celu zapobiegania lub zwalczania ASF.

Ochrona terytorium kraju i UE

Celem Programu walki z ASF jest m.in. wzmocnienie ochrony terytorium Polski i Unii Europejskiej przed rozprzestrzenieniem się wirusa ASF. Dokument zawiera również szereg szczegółowych zasad dotyczących sposobów zabezpieczenia i finansowania działań związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się ASF. Reguluje zakres obowiązków służb i instytucji, a także działań spoczywających na hodowcach trzody chlewnej i na myśliwych. 
 
Źródło: MRiRW, WIR
Foto: Pixabay 

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x