niedziela, 26 maja, 2024
spot_imgspot_img

Wyższe stawki ubezpieczeń upraw i zwierząt na rok 2023? MRIRW skierowało projekt do konsultacji

spot_img

Stawki ubezpieczeń dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok 2023 zaproponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi właśnie trafiły do konsultacji. Planowana łączna kwota dopłat do rolniczych ubezpieczeń wynosi ponad 1,1 mld. zł. Jakie maksymalne stawki zaproponowano?

Wyższe stawki ubezpieczeń upraw i zwierząt na rok 2023
zdj:pixabay

Maksymalna wysokość stawek ubezpieczeniowych do upraw i zwierząt w 2023 r.

Resort rolnictwa proponuje, aby w 2023 r. obowiązywały następujące maksymalne sumy ubezpieczenia do 

1) 1 ha upraw rolnych:

a) 26 300 zł – dla zbóż (+6000 zł względem 2022 r.),

b) 13 600 zł – dla kukurydzy (+2200 zł względem 2022 r.),

c) 13 400 zł – dla rzepaku i rzepiku (+700 zł względem 2022 r.),

d) 48 000 zł – dla chmielu (bez zmian),

e) 39 700 zł – dla tytoniu (+4800 zł względem 2022 r.),

f) 188 200 zł – dla warzyw gruntowych (-47100 zł względem 2022 r.),

g) 130 900 zł – dla drzew i krzewów owocowych (+24200 zł względem 2022 r.),

h) 79 600 zł – dla truskawek (+19400 zł względem 2022 r.),

i) 39 100 zł – dla ziemniaków (+500 zł względem 2022 r.),

j) 12 200 zł – dla buraków cukrowych (+2200 zł względem 2022 r.),

k) 16 500 zł – dla roślin strączkowych; (bez zmian).

2) 1 sztuki zwierzęcia:

a) 14 200 zł – dla bydła (+4200 zł względem 2022 r.),

b) 14 400 zł – dla koni (+2100 zł względem 2022 r.),

c) 1 100 zł – dla owiec (+180 zł względem 2022 r.),

d) 700 zł – dla kóz (bez zmian),

e) 1 800 zł – dla świń (+200 zł względem 2022 r.),

f) 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek (bez zmian),

g) 65 zł – dla kaczek (bez zmian),

h) 250 zł – dla gęsi (bez zmian),

i) 210 zł – dla indyków (+60 zł względem 2022 r.),

j) 1 100 zł – dla strusi (bez zmian).

Komu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych

Zgodnie z ww. ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana. W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

Jak wyliczono maksymalne sumy ubezpieczenia na rok 2023?

Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2021 i pierwsze półrocze 2022 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy za rok 2021 i prognoz na lata 2022-2023. 

Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia. Ponadto maksymalne sumy ubezpieczenia przyjęte w projekcie rozporządzenia zostały zaokrąglone, co do zasady w górę,  do pełnych dziesiątek, w przypadku sum wyższych niż 100 zł i niższych niż 1 tys. zł oraz do pełnych setek, w przypadku sum wyższych niż 1 tys. zł.

Do upraw zbóż, oprócz podstawowych gatunków zbóż, zaliczono również proso i grykę. Natomiast w przypadku określania maksymalnej sumy ubezpieczenia dla drobiu, ze względu na duże różnice pomiędzy średnimi cenami rynkowymi poszczególnych gatunków drobiu, zaproponowano określenie maksymalnych sum ubezpieczenia odrębnie dla kaczek, gęsi, indyków i strusi.

Ile pieniędzy zostanie przeznaczone na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych?

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1.120.504 tys. zł, w tym kwota 920 504 tys. zł w ramach części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa oraz 200.000 tys. zł w ramach rezerwy celowej w części 83, dziale 758, rozdziale 75818, poz. 30 – Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

źródło:legislacja.rcl.gov.pl

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x