wtorek, 28 listopada, 2023
spot_img

Wybory Parlamentarne 2019 roku

spot_img

Widziane okiem rolnika…

Nikt chyba w Polsce nie ma wątpliwości co do tego, że rolnictwo to jedna z podstaw funkcjonowania krajowej gospodarki, życia społecznego wielu ośrodków miejskich i wiejskich, a także trudnej do oszacowania, liczby gospodarstw domowych.
Dlatego tematyka rolnicza i propozycje działań w tej materii, stanowią bardzo ważny, jeśli nie zasadniczy, składnik programów wyborczych konkurujących z sobą ugrupowań.
Nie inaczej jest obecnie, podczas Kampanii Wyborczej do Sejmu i Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się już w nadchodzącą niedzielę, 13 października 2019 roku.
W związku z tym, poniżej publikujemy skrótową charakterystykę ofert programowych, poszczególnych komitetów wyborczych, adresowanych bezpośrednio do rolników, mieszkańców wsi i wszystkich osób zainteresowanych, czy związanych z tą tematyką.

Program Komitetu Wyborczego „Koalicji Obywatelskiej” zawiera szereg propozycji adresowanych do rolników i środowisk związanych z rolnictwem.

Odnoszą się one m.in. do 30 miliardów euro na lata 2014–2020, wynegocjowanych przez rząd PO-PSL w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które pozwoliły na zaspokojenie najważniejszych potrzeb rozwojowych polskiego rolnictwa.
Ponadto, Komitet Wyborczy „KO”, podejmuje też kwestie: 32 miliardów euro i nowej perspektywy dla polskiej wsi. Porusza także problematykę funduszu klęskowego i małej retencji. KW „KO” podejmuje też kwestię budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych, uwzględniających potrzeby polskich rolników i gospodarstw rolnych. Inny istotny punkt programu KW „KO”, to wsparcie dla małych i średnich gospodarstw wiejskich, udzielane m.in. przez wyższe dopłaty bezpośrednie do hektara. Zdaniem „KO”, ważne jest też wsparcie dla rolnictwa ekologicznego. „Koalicja Obywatelska” nie omija także tematu prawa rolników do ziemi rolnej. Podejmuje także kwestię przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Odnosi się również do tematu nieuczciwej konkurencji, czy rosnącego protekcjonizmu w handlu. Inne postulaty to: prawo do swobodnego powiększania gospodarstw rolnych, a także reforma Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. KW „KO” postuluje też utworzenie rezerwy strategicznej. Osobne prawy to: Fundusz Klęskowy dla Wsi i Rolnictwa, kompleksowy program walki ze skutkami suszy i kwestie: tzw. małej retencji oraz rozbudowy sieci studni głębinowych.

Komitet Wyborczy „Konfederacja – Wolność i Niepodległość”, wśród wielu zasadniczych koncepcji reform wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania Państwa Polskiego, rolnikom i innym wyborcom związanym z rolnictwem, proponuje m.in.: dorównanie wysokości dopłat rolniczych do poziomu innych państw Unii Europejskiej.

Komitet Wyborczy „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, w sowim programie wyborczym, postuluje m.in.: zmianę podziału środków przeznaczonych na rolnictwo w ramach planowanego Budżetu Unii Europejskiej na rok 2020, z uwzględnieniem krajowych potrzeb. KW „PSL” deklaruje też podjęcie działań służących: budowie i remontowi dróg lokalnych; zapewnieniu połączeń PKS w każdej gminie, wymianie starych pieców; dofinansowaniu do ogrzewania; wsparciu dla instalacji odnawialnych źródeł energii, a także dostępności zakupu ziemi za złotówkę, dla rodzin. Senatorowie i Posłowie z ramienia KW „PSL”, zabiegać będą także o to, by ziemia wykupiona przez Agencję Nieruchomości Rolnych była, po obniżonych stawkach, wydzierżawiana młodym rolnikom. Innym punktem programu wyborczego PSL jest kwestia dopłat do paliwa rolniczego. Kolejne propozycje to:  dom seniora w każdej gminie, Senat Izbą Samorządową, darmowa komunikacja i wpływy z VAT – także dla samorządów/

Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość”, w swoim wyborczym programie, proponuje m.in.: kontynuację dotychczasowych, powszechnie znanych, społecznych programów i projektów. Ponadto, KW „PiS” deklaruje także podjęcie: starań o pełne dopłaty do hektara dla rolników, działań na rzecz wyrównania dopłat bezpośrednich; realizację Programu „Dobrostan+”, a także pracę zmierzającą do zapewnienia prawnej ochrony dla gospodarstw rodzinnych. Deklaruje też: stabilizację cen i dochodów rolniczych, inicjatywy  na rzecz poprawy komunikacji na wsi, a także szerokie wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Komitet Wyborczy „Lewica”, w bieżącej kampanii wyborczej, deklaruje rolnikom działania na rzecz: wdrożenia powszechnego systemu ubezpieczeń, a także to, że dodatkowe składki na ubezpieczenia, na wypadek suszy, powodzi, wichury i innych podobnych zdarzeń atmosferycznych, będą opłacane przez państwo. Ponadto, „Lewica” zapowiada, że podejmie się wdrażania prostego  systemu zrzeszania się rolników, bez nadmiernej biurokracji. KW „Lewica” deklaruje też pracę na rzecz wprowadzenia uproszczonego systemu rejestracji i zarządzania organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarach wiejskich. Inny temat to: odnawialne źródła energii w rolnictwie, w której to dziedzinie, „Lewica” zapowiada wprowadzenie ulg podatkowych i dopłat do inwestycji zachęcających rolników do montażu paneli słonecznych i farm wiatrowych.

 

Regionalne Komitety Wyborcze

Regionalne Komitety Wyborcze, takie jak:  Komitet Wyborczy Wyborców  „Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy”, Komitet Wyborczy „Skuteczni Piotra Liroya-Marca”, Komitet Wyborczy „Prawica” i Komitet Wyborczy Wyborców  „Mniejszość Niemiecka”, w obecnej parlamentarnej kampanii, skupiają się raczej na społecznych, regionalnych i środowiskowych kwestiach, bez wyróżniania tematyki rolniczej.

„Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów”

Bez wątpienia, na tym tle, godnym uwagi wyjątkiem jest regionalny Komitet Wyborczy „Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów”, który to, oprócz innych znaczących społecznie kwestii, w swoim wyborczym programie, przygotował najbardziej chyba szczegółową ofertę dla rolników i osób związanych z rolnictwem. Z uwagi na jej obszerny charakter (także w odniesieniu do krajowych komitetów), z pewnością warto przeanalizować tę propozycję indywidualnie.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: http://ewybory.eu/wybory-parlamentarne-2019/komitety-wyborcze/ www.pkw.gov.pl
Foto: Pixabay

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników