czwartek, 7 grudnia, 2023
spot_img

Wsparcie na klęski i ASF. Nawet do 300 tysięcy złotych

spot_imgspot_img

Do 31 grudnia br. potrwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, z dofinansowaniem z unijnych funduszy w ramach PROW 2014-2020.

Klęski żywiołowe i ASF

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o taką pomoc mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Przyznanie wsparcia nastąpi jeżeli w gospodarstwie powstały szkody spowodowane przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub gdy zaistniały one w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy.

Klęski przynajmniej 30 procent strat 

Warto też wiedzieć, że o wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda (jednak z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie, a także jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem). Przy czym wysokość poniesionych strat, które powstały w gospodarstwach rolników określą komisje powołane przez wojewodów.

Co najmniej 30 procent dla ASF

Natomiast w przypadku wstąpienia ASFo pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika. Dodajmy też, że w siedzibie stada, w której przebywały świnie objęte ww. decyzją, po jej wykonaniu, rolnik nie może utrzymywać świń.

Inwestycje w odtwarzanie gospodarstw

Pomoc może być przeznaczona na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa – w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Natomiast w przypadku wystąpienia ASF wsparcie może dotyczyć inwestycji innych niż związane z produkcją świń.

Nawet 300 tysięcy złotych

Maksymalna kwota wsparcia, którą może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może ona przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Jak się ubiegać?

Wnioski o przyznanie pomocy składać należy w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także alternatywnie za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR. 
 
Źródło: MRiRW
Foto: Pixabay 

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x