sobota, 13 lipca, 2024
spot_img

Właściciele nauki

spot_img

13 grudnia w siedzibie firmy Bayer w Warszawie odbyła się debata ekspercka pt. „Kto jest właścicielem nauki?”, na której przedstawiciele firmy oraz świata nauki dyskutowali na temat przyszłości nauki oraz konieczności szerzenia wśród społeczeństwa szeroko pojętej wiedzy. Zaczątkiem do dyskusji było przyznanie prestiżowej nagrody Prezesów PTK dr hab. n. med. Miłoszowi Jaguszewskiemu, profesorowi nadzwyczajnemu z Katedry i Kliniki Kardiologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prestiżowej nagrody naukowej AgroBioTop przyznawanej przez Komitet Biotechnologii i Biofizyki PAN w Warszawie dr Marcie Grech-Baran z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Fundatorem nagród w postaci 5 000 euro dla każdego z laureatów była firma Bayer.

Nauka, a rolnictwo

Nagroda AgroBioTop przyznawana jest za dokonania z zakresu biotechnologii, przyczyniające się do rozwoju nauki oraz wnoszące wybitny wkład w rozwój rolnictwa. Laureatka otrzymała nagrodę za wyizolowanie, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, genu odpowiedzialnego za całkowitą odporność roślin na wirusa Y ziemniaka.

Ziemniak jako piąta roślina uprawna na świecie, jest szczególnie ważny w krajach rozwijających się, gdzie stanowi główne źródło żywności. 30% światowych plonów zagrożonych jest m.in. przez infekcje wywołane przez różne patogeny, dlatego zadaniem dla nas wszystkich jest uświadomienie sobie jak ważne jest dbanie o zdrowie roślin. – prezentowała dr Marta Grech-Baran.

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na szybsze osiągnięcie zamierzonego celu w porównaniu do tradycyjnej hodowli odpornościowej. Uzyskane w ten sposób odmiany mogą stać się całkowicie odporne na wirusa Y ziemniaka. Nagrodzone osiągnięcie jest przykładem jak biologię molekularną można wykorzystać w rolnictwie i stworzyć nowy kierunek jakim jest agrobiotechnologia.

Nauka, a społeczeństwo

Jak podkreślali uczestnicy debaty, w naszym społeczeństwie istnieje pewna bariera w rozumieniu języka nauki, co w konsekwencji wywołuje pewnego rodzaju strach i niechęć do poszerzania i zgłębiania wiedzy. Prof. dr hab. Zbigniew Brzózka z Katedry Biotechnologii Medycznej Politechniki Warszawskiej prezentował, że problemem, z którym borykamy się w naszym kraju jest kształcenie uczniów szkół podstawowych i średnich na podstawie wiedzy encyklopedycznej.

Żeby ludzie nie bali się nauki, trzeba o tej nauce mówić jasnym, prostym językiem. My włączamy studentów do kół naukowych, zachęcamy do prelekcji w szkołach, żeby pokazać uczniom, że można mówić językiem zrozumiałym oraz że trzeba wykształcić w sobie pewną mentalność poznawczą, ciekawość świata – mówił prof. Brzózka.

Prof. Miłosz Jaguszewski podkreślał, że naukowcy powinni nauczyć się edukować – jako lekarz staram się znaleźć czas dla pacjenta, żeby go wyedukować, ponieważ jeśli nie zrozumie, dlaczego ma brać leki to ich nie weźmie.

Nauka, a biznes

Ze względu na zwiększającą się liczbę ludności na świecie oraz starzenie się społeczeństw należy korzystać z nowych rozwiązań w kontekście leków, ochrony zdrowia oraz żywności. Markus Baltzer, Prezes Bayer Sp. z o.o. podkreślał, że działalność firmy, obok innych działań powinna być nastawiona na pomoc naukowcom w czynieniu postępów w nauce.

Jako firma pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w kontekście środków ochrony roślin, biotechnologii, leków oraz środków farmakologicznych. Ponadto, planujemy uzyskać 100% neutralność w emisji CO2, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko – mówił Markus Baltzer, Prezes Bayer.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników