wtorek, 16 lipca, 2024
spot_img

Odmiany pszenicy ozimej do późnego siewu

spot_img

Agrotechniczny termin siewu pszenicy ozimej jest zróżnicowany w zależności od regionu Polski. W północno-wschodniej i wschodniej części kraju przypada na 15-20 września, natomiast w południowo-zachodniej części kraju, za terminowe uznaje się siewy wykonane od 25 września do 10 października. Za opóźnione siewy pszenicy ozimej należy uznać te, wykonane poza optymalnym terminem agrotechnicznym.

Jakie są powody opóźnionego siewu pszenicy?

Głównym powodem późnego siewu pszenicy ozimej jest zaplanowanie następstwa roślin, które zakłada uprawę pszenicy po przedplonach późno schodzących z pola. Do takich należy uprawa kukurydzy na ziarno oraz buraków cukrowych. Z tym że termin zbioru buraków cukrowych jest często determinowany przez warunki ich odbioru przez cukrownię.

W związku z późnym zejściem przedplonów z pola i czasem na przygotowanie roli do zasiewów, w praktyce rolniczej coraz częstsze są siewy listopadowe. W przypadku ciepłej jesieni niektóre plantacje pszenicy ozimej wysiewane są nawet na początku grudnia.

Rzadziej, opóźniony siew spowodowany jest przebiegiem pogody, który uniemożliwia jego wykonanie z należytą starannością w optymalnym dla danego regiony kraju, terminie agrotechnicznym.

Więcej informacji o przesłankach do późnego siewu pszenicy znaleźć można na stronie: https://osadkowski.pl/pl/aktualnosci/pszenica-na-pozny-siew-jaka-odmiane-wybrac/.

Pszenica ozima RGT Depot w typie pojedynczego kłosa

Późny siew to konieczność zwiększenia obsady roślin

Optymalna obsada źdźbeł kosonośnych, która umożliwia uzyskanie wysokiego plonu pszenicy ozimej powinna kształtować się na poziomie od 550 do 650 kłosów na metrze kwadratowym. Należy pamiętać, że to są dane poglądowe i dotyczą średniej obsady bez analizy właściwości genetycznych i potencjału danej odmiany. Odmiany w trybie pojedynczego kłosa np. RGT Depot, umożliwiają uzyskanie wysokich plonów ziarna przy niższej obsadzie źdźbeł na jednostce powierzchni w porównaniu do odmian tradycyjnych pszenicy ozimej.

Z reguły wraz z opóźnieniem terminu siewu pszenicy względem optymalnego należy zwiększyć obsadę roślin na 1m2. Wzrost obsady roślin (ziaren) może wynosić od 10 do nawet 30%, wraz z „oddalaniem się” od optymalnego terminu agrotechnicznego w danym regionie.

Wzrost obsady ziaren na 1m2 ma rekompensować potencjalne straty związane z ubytkiem roślin w trakcie wschodów spowodowanym niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Skróceniu ulega również wegetacja jesienna, czyli w przypadku pszenicy ozimej okres, w którym przypada właściwa faza krzewienia. W efekcie czego rośliny mogą wytworzyć mniej źdźbeł kosonośnych.

W przypadku późno sianych plantacji rośliny mogą wchodzić w okres zimy w niskich fazach rozwojowych — w fazie kilku liści lub na początku krzewienia. Na tym etapie wzrostu, ich zimotrwałość może być niższa niż w fazie pełni krzewienia lub pod koniec tej fazy. To również uzasadnia zwiększenie obsady roślin w trakcie siewu.

Na jakie cechy odmiany pszenicy ozimej do późnego siewu warto zwrócić uwagę

Jedną z ważniejszych cech, na które warto zwrócić uwagę jest zimotrwałość. Określa ona zdolność przetrwania zimy przy narażeniu roślin na wszystkie czynniki związane z przebiegiem pogody w jej trakcie. Pomocna w ocenie zimotrwałości odmian jest skala COBORU, która dla pszenicy kształtuje się następująco: od 1-niska do 9 – bardzo dobra. W warunkach klimatycznych Polski za wystarczającą uznaję się ocenę na poziomie 4-6 w powyższej skali.

Jednym z przedplonów, po których przeprowadzane są późne siewy jest kukurydza z przeznaczeniem na ziarno. Dlatego też dobrze, żeby wybrana odmiana dobrze znosiła siew po kukurydzy. Taką informację można uzyskać w profilu każdej odmiany przygotowanym przez Dział Doradztwa i Rozwoju firmy Osadkowski.

W charakterystyce odmiany jest również dostępne wskazanie przydatności do późnego siewu. Mając na uwadzę wszystkie powyższe informacje można przystąpić do wyboru odpowiedniej odmiany.

Jaka odmianę wybrać do późnego siewu?

Z całej oferty nasion pszenicy ozimej warto wskazać 3 najbardziej przydatne do późnego siewu. Odmiany te różnią się od siebie cechami użytkowymi.

  • RGT Depot odmiana w typie pojedynczego kłosa. Oznacza to, że w celu osiągnięcia wysokich plonów nie wytwarza dużej liczby źdźbeł kosonośnych. Dlatego też nie wymaga długiego okresu krzewienia w okresie jesiennym. Jej przydatność do późnych siewów zwiększa również bardzo dobra zimotrwałość oraz możliwość siewu po kukurydzy wskazana w profilu odmiany. 
  • SY Orofino odmiana ta na tle innych wyróżnia się intensywnym tempem wzrostu w okresie wczesno- wiosennym, które może rekompensować skróconą wegetację jesienną. Odmiana podobnie jak pozostałe dobrze znosi siew w następstwie po kukurydzy oraz ma wysoką zimotrwałość. 
  • Apostel odmiana rekomendowana do późnych siewów ze względu na wysoką zimotrwałość i dobry wigor wzrostu w niskich fazach rozwojowych. Dobrze plonuje w przypadku późnych zasiewów, także po kukurydzy. 

Materiał siewny zbóż w ofercie firmy Osadkowski pochodzi o renomowanych dostawców, którzy mają doświadczenie w hodowli odmian o wyjątkowych cechach użytkowych. Pozwoliło to wybrać z ich portfolio wyróżniające się odmiany, które mogą być rekomendowane do późnych siewów pszenicy ozimej.

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x