poniedziałek, 24 czerwca, 2024
spot_img

Co nowego pojawiło się w rejestrze środków ochrony roślin?

spot_img

Uprawa roślin rolniczych staje się wyzwaniem, ze względu m.in. na wycofywanie wielu substancji czynnych. W znacznym stopniu ogranicza to możliwości doboru środków w ochronie. Jest to również problem w przypadku walki z odpornością chwastów na substancje aktywne, gdzie podstawą jest stosowanie różnych mechanizmów działania.

W czerwcu 2020 roku zostały zarejestrowane takie środki ochrony roślin jak:

  • Gildox 660 WG – [diflufenikan – 60%, metsulfuron metylowy – 6%] – chwastobójczy – do stosowania w uprawach pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego.
  • Mavrik Vita 240 EW – [tau-fluwalinat – 240 g/l (22,06%)] – insektycyd – do stosowania w uprawach rzepaku ozimego
  • Tiff 040 OD – [tifensulfuron metylowy – 40 g/l (3,74 %)] – chwastobójczy – do stosowania w uprawach kukurydzy.

 

Ponadto wprowadzono decyzje zmieniające pozwolenia:

  • Przedłużenie zezwolenia:

Aceptir 200 SE – acetamipryd  – 200 g/l (18,80%) – insektycyd – do stosowania w uprawach: ziemniaka, rzepaku ozimego, rzepaku jarego

Apis 200 SE – acetamipryd – 200 g/l (18,80%) – insektycyd – do stosowania w uprawach: ziemniaka, rzepaku ozimego, rzepaku jarego

Bariloche – chlopyralid – 100 g/l (9,51 %) – herbicyd – do stosowania w uprawach buraka cukrowego

Bombay 250 EC – trineksapak etylu –  250 g/l (26,62%) – regulator wzrostu i rozwoju roślin – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego

Chaco – chlopyralid – 267 g/l (22,86 %); pikloram – 67 g/l (5,74 %) – herbicyd – do stosowania w uprawach: rzepaku ozimego, gorczycy białej.

Chwastox CF – MCPA – 200 g/l (18,23%); Chlopyralid – 20 g/l (1,82%); Fluroksypyr – 40 g/l (3,65%) – herbicyd – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej.

Clap Forte – chlopyralid – 720 g/kg (72%) – herbicyd – do stosowania  w uprawach: rzepaku ozimego

Cloe 300 SL – Chlopyralid – 300 g/l (26,13 %) – herbicyd – do stosowania w uprawach: rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, buraka cukrowego.

Faworyt 300 SL – Chlopyralid – 300 g/l (25,8%) – herbicyd – do stosowania w uprawach: rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, buraka cukrowego.

Haksar Complex 260 EW – MCPA – 200 g/l (18,23%); Chlopyralid – 20 g/l (1,82%); Fluroksypyr – 40 g/l (3,65%) – herbicyd – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej.

Korvetto – chlopyralid – 120 g/l (12,21%); halauksyfen metylu 5 g/l (0,51%) –  herbicyd – do stosowania w uprawach: rzepaku ozimego. * Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną: masa reakcyjna N, N-dimetyldecan-1-amidu, N, N-dimetyloktanamidu

Los Ovados 200 SE – acetamipryd – 200 g/l (18,80%) – insektycyd – do stosowania w uprawach: ziemniaków, rzepaku ozimego, rzepaku jarego.

Major 300 SL – Chlopyralid – 300 g/l (26,13 %) – herbicyd – do stosowania w uprawach: rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, buraka cukrowego.

Nexa 500 EC – trineksapak etylu – 500 g/l (44,64 %) – regulator wzrostu i rozwoju roślin – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego.

NEXT – trineksapak etylu – 250 g/l (26,62%) – regulator wzrostu i rozwoju roślin – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego.

OGAM – epoksykonazol – 125 g/l (11,54%); krezoksym metylu – 125 g/l (11,54%) – fungicyd – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyta, jęczmienia jarego, pszenicy jarej.

PORTOS 110 OD – tiachlopryd – 100 g/l; deltametryna – 10 g/l – insektycyd – do stosowania w uprawach: ziemniaków, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, grochu, kukurydzy.

ProSto 300 SL – Chlopyralid – 300 g/l (26,13 %) – herbicyd – do stosowania w uprawach: rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, buraka cukrowego.

REGULLO 500 EC – trineksapak etylu – 500 g/l (44,64 %) – regulator wzrostu i rozwoju roślin – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego.

Safir 125 SC – epoksykonazol – 125 g/l (12,08%) – fungicyd – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraka cukrowego. * Inne substancje nie będące substancją czynną: solvent nafta.

Tocata Duo – epoksykonazol – 125 g/l (11,54%); krezoksym metylu – 125 g/l (11,54%) – fungicyd – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyta, jęczmienia jarego, pszenicy jarej.

Tregus 500 EC – trineksapak etylu – 500 g/l (44,64 %) – regulator wzrostu i rozwoju roślin – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego.

Vangard 75 WG – cyprodynil – 750 g/kg (75%) – fungicyd – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego.

Vydate 10 G – oksamyl – 100 g w 1 kilogramie środka (13,89%) – insektycyd – do stosowania w uprawach: ziemniaków, buraka cukrowego.

  • Rozszerzono stosowanie:

Avoxa 50 EC – pinoksaden – 33,3 g/l (3,15%); piroksulam – 8,33 g/l (0,79 %) – herbicyd – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego.

Celsivo 750 EC – fenpropidyna – 750 g/l (81,8%) – fungicyd – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego.

* Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancja czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne.

Cyperkill Max 500 EC – cypermetryna – 500 g/l (51,6 %) – insektycyd – do stosowania w uprawie buraka cukrowego.

Hexypyr 200 EC – fluroksypyr – 200 g/l (19,9%) – herbicyd – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego.

Tern 750 EC – fenpropidyna – 750 g/l (81,8%) – fungicyd – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego. *Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancja czynną:solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne.

Tern Turbo 750 EC – fenpropidyna – 750 g/l (81,8%) – fungicyd – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego.  *Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancja czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne.

Umbret 750 EC – fenpropidyna – 750 g/l (81,8%) – fungicyd – do stosowania w uprawach: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego.  *Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancja czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne.

Kinga Włodarz 

Kolejne zmiany w rejestrze ŚOR! Sprawdź, czym nie można już pryskać

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników