sobota, 15 czerwca, 2024
spot_img

Biostymulacja w uprawie buraków cukrowych i kukurydzy. Co rekomendują firmy?

spot_img

Nasilające się w ostatnich latach gwałtowne zjawiska pogodowe, susze, gradobicia, ulewne deszcze, czy przymrozki występujące w okresie wegetacji roślin, powodują, że negatywny wpływ stresów abiotycznych na plonowanie roślin uprawnych jest coraz większy. 

Dobitnie uwydatnił to miniony rok, w którym wysokie temperatury i susza w okresie kwitnienia kukurydzy miały swoje odzwierciedlenie w postaci niepełnego zaziarnienia kolb, a w skrajnych sytuacjach nawet braku zawiązanej kolby. To z kolei przełożyło się w bardzo dotkliwy sposób na spadek plonowania. 

Niemniejszy wpływ warunków atmosferycznych można było obserwować w uprawie buraków cukrowych. Okresowe niedobory opadów oraz wysokie temperatury w lecie powodowały utratę rozety liściowej buraka, co na wielu polach można było obserwować w postaci dużych placów roślin, które utraciły swój turgor. Pojawienie się opadów deszczu pod koniec sierpnia i we wrześniu spowodowało, że rośliny zaczęły odbudowywać utracone wcześniej liście, kosztem zmagazynowanych w korzeniu materiałów zapasowych. Miało to wpływ na obniżenie zawartości cukru na plantacjach przeznaczonych na wczesny zbiór, zwłaszcza w rejonach, w których wcześniej wystąpiły objawy suszy.

W tym roku przebieg pogody również nie sprzyja tym uprawom. Stosunkowo niskie temperatury w okresie siewu opóźniły wschody, a narastająca susza hamuje wzrost roślin, co już widać na plantacjach zarówno buraków, jak i kukurydzy, szczególnie na słabszych stanowiskach.

Biostymulacja odpowiedzią na problem suszy?

O ile plantator nie ma wpływu na przebieg pogody w ciągu okresu wegetacyjnego, to prawidłową agrotechniką może w pewnym stopniu ograniczyć negatywny wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Podstawą jest zawsze dobre przygotowanie stanowiska, siew, nawożenie oraz ochrona, czyli wszystkie zabiegi, które mają zapewnić roślinie dogodne warunki do wzrostu i rozwoju.

Jednak nie zawsze to wystarcza. Z tego powodu producenci rolni coraz częściej poszukują nowych rozwiązań, które stymulować będą naturalne mechanizmy odporności roślin i ułatwiają roślinom regenerację po wystąpieniu czynników stresowych. Całą grupę tego typu produktów można zebrać pod nazwą biostymulatory.

Indukcja naturalnych mechanizmów obronnych

Biostymulatory to ogólna nazwa dla produktów, w skład których mogą wchodzić różne substancje, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego. Ich wspólną cechą jest jednak wpływ na roślinę – poprawiają odporność na stresy abiotyczne, powodują lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, a także mają pozytywny wpływ na cechy jakościowe plonu. W ich skład mogą wchodzić wyciągi roślinne, np. z alg morskich, naturalne fitohormony, mikroelementy, aminokwasy, peptydy, czy także specyficzne substancje pochodzenia roślinnego, takie jak. np. fenole lub kwas salicylowy. W skład tego typu produktów mogą również wchodzić mikroorganizmy.

Ważny termin aplikacji

Działanie preparatów biostymulujących polega na indukowaniu w roślinie mechanizmów odpornościowych na warunki stresowe. Zawarte w tego typu produktach substancje wpływają na metabolizm rośliny, który ukierunkowuje się na regenerację i odzyskanie wigoru po działaniu niekorzystnych czynników środowiskowych.

Naturalne reakcje obronne rośliny są często opóźnione w stosunku do oddziaływujących na nią stresów biotycznych i abiotycznych, stąd dużą rolę w skutecznym działaniu biostymulatorów jest odpowiedni termin ich aplikacji. Coraz częściej podkreśla się rolę stosowania produktów biostymulujących w momencie, gdy rośliny są jeszcze zdrowe, przed wystąpieniem spodziewanych negatywnych czynników.

Jak do biostymulacji buraków i kukurydzy zalecają podejść firmy?

Zapytaliśmy ekspertów wybranych firm o rekomendacje do stosowania produktów biostymulujących w uprawie buraków cukrowych i kukurydzy. 

Marcin Kaczmarek, Dział Doradztwa i Rozwoju, Osadkowski

W uprawie buraka cukrowego ważnym parametrem jest dynamika początkowego rozwoju. Na jej przebieg wpływ ma nie tylko pogoda, ale także zabiegi herbicydowe. W celu wyrównania plantacji, zmniejszenia stresu herbicydowego i dostarczenia energii do wyrównanego wzrostu zalecany jest zabieg preparatem Maxi-Grow w dawce 0,5 l/ha. Termin aplikacji może się różnić w zależności od pojawiających się problemów (długie i niewyrównane wschody, stres herbicydowy, wiosenna susza) od 4 liści do połowy zakrycia międzyrzędzi (14-35 BBCH). Zabieg ten inicjuje intensywny wzrost i budowę korzenia spichrzowego i stanowi pierwszy stopień technologii Don’t Stop Growing (DSG). Kolejny etap to utrzymanie tego potencjału. Największym zagrożeniem na etapie wzrostu korzenia spichrzowego jest chwościk buraka i sprzyjające jemu warunki pogodowe. Od fazy 39 BBCH (90% zakrycia międzyrzędzi) należy wykonać 3 zabiegi preparatem Barrier Si-Ca w celu wzmocnienia tkanek liści i poprawy transportu asymilatów. Aplikację łączymy z ochroną fungicydową, którą Barrier Si-Ca będzie uzupełniał innym mechanizmem działania w kierunku ograniczenia wpływu chwościka buraka. Technologia DSG sprawdza się również w rozwoju kukurydzy. Maxi-Grow to nawóz dolistny zawierający makro i mikroelementy oraz substancje organiczne, które podane w fazie 4-6 liści kukurydzy, pobudzają roślinę do wzrostu i wpływają na budowę potencjału plonotwórczego oraz dostarczają energii do rozwoju nawet w trudnych warunkach. W uprawie kukurydzy dodatkowo łączymy Maxi-Grow z IonBlue w dawce 0,3-0,5 l/ha. Ten preparat zawiera siarkę i miedź o bardzo wysokiej bioaktywności. W roślinie pełni funkcję zarówno odżywczą jak i fitosanitarną. Drugim etapem jest zastosowanie Barrier Si-Ca, który zastosowany w fazie 7-12 liścia wzmacnia tkanki rośliny dzięki zawartości wapnia i krzemu. Wapń wpływa na wytrzymałość ścian komórkowych, a krzem zwiększa poziom mechanicznej odporności na uszkodzenia. W efekcie zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki biotyczne (choroby i szkodniki) i abiotyczne (np. warunki pogodowe). 

Jerzy Mleczko, Specjalista ds. Rozwoju Działu Doradztwa Rolnego, WIALAN

Długoletnie doświadczenie firmy WIALAN pozwoliło na opracowanie serii nawozów mikroelementowych opartych na doskonale wchłanianych przez roślinę kompleksów mikroelementów z glicyną.Są to produktyFerti Agro Unique RB – skład (g/kg) B-80  Mo-2  Zn*-20, Cu*-15, Mn*-60  Fe*-22, oraz Ferti Agro Unique Z – skład (g/kg) Zn*-120,  Cu*-10, Mn*-50,  Fe*-20,  B-20  Mo-1,5  Ich dodatkowe właściwości to kationy skompleksowane aminokwasem – glicyną (oznaczone *), bardzo dobra rozpuszczalność i mieszalność z innymi produktami. Zalecana dawka 1-3 kg/ha w terminie od 6 liści. Produkty można mieszać z innymi środkami ochrony roślin. Inną propozycją firmy jest Ferti Agro Amino 333, zawierający 87% wszystkich aminokwasów – w tym 22% wolnych aminokwasów, 14% N całkowitego, w tym 13% N organicznego, 7,5% potasu, 0,9% fosforu i 3000 ppH żelaza. Jest to produkt naturalny, całkowicie rozpuszczalny w wodzie uzyskany w wyniku dwukrotnej hydrolizy enzymatycznej. Można go stosować bez względu na fazę rozwojową, w sytuacjach stresowych dla roślin, w zalecanej dawce 0,3-1 kg/ha. Produkty można mieszać z innymi środkami ochrony roślin.

Marek Szymborski, Manager ds. Upraw Specjalistycznych, FLORA

Niekorzystne warunki pogodowe, zimno oraz opóźnione siewy sprawiły, że stosowanie biostymulatorów w uprawie buraka cukrowego i kukurydzy stało się koniecznością. Aplikacja herbicydów dodatkowo może spowodować stres u roślin, co w konsekwencji objawiać się będzie w postaci fitotoksyczności. Firma Flora zaleca, by wraz z zabiegami herbicydowymi stosować biostymulatory z roślinnych polipeptydów – cząsteczki połączonych ze sobą aminokwasów. Produkt o nazwie Trainer (dawka 1-3 l/ha) zdecydowanie poprawia wzrost i rozwój roślin, wspomagając wchłanianie składników odżywczych, a jednoczesna aplikacja z herbicydami ogranicza fitotoksyczność po ich zastosowaniu. Dodatkowo wykazuje również pozytywny wpływ na parametry jakościowe plonu. Zalecamy by na tym etapie wzrostu buraka cukrowego oraz kukurydzy wprowadzić do gleby pożyteczne bakterie w produkcie GLYSS (dawka 1,25-2,5 kg/ha) – bakterie Bacillus licheniformis, Bacillus methylotrophicus, Bacillus megaterium, które już w początkowych etapach wzrostu stymulować będą ważne procesy fizjologiczne oraz aktywować naturalne mechanizmy odpornosci roślin. Kolejną propozycją Flory jest SCUDO, czyli miedź systemiczna kompleksowana peptydami roślinnymi. SCUDO zawiera aż 9% miedzi systemicznej w postaci glukonianu, dzięki czemu miedź jest szybko wchłaniana przez liście, biorąc udział w wielu procesach fizjologicznych. Badania prowadzone ze SCUDO w znacznym stopniu ograniczały występowanie chwościka buraka (Cercospora beticola). Dawka zalecana w zabiegach dzielonych to 3 – 5 l/ha wraz z fungicydami.

Jacek Preuss, Przedstawiciel handlowy, Sumi Agro

Shigeki to stymulator rozwoju roślin, zawierający w swoim składzie skoncentrowany ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum oraz makro i mikro elementy takie jak: fosfor, potas, bor, molibden, miedź, żelazo, mangan, cynk. Wzmacnia naturalną odporność roślin na stres abiotyczny (zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, wymoknięcia, susza, zasolenie, grad). Dlatego należy go stosować przed pojawieniem się warunków stresowych dla roślin. W uprawie kukurydzy – stosujemy od fazy 4 liści do fazy rozwoju ziarniaków w kolbach (szczególnie przed spodziewanymi spadkami temperatur), w uprawie buraków cukrowych – od fazy 4 liści do fazy rozwoju korzenia spichrzowego. Dawka: 2-3 l/ha. Kolejną propozycją jest Kaishi – regenerujący stymulator rozwoju roślin, zawierający aminokwasy wytworzone w procesie hydrolizy enzymatycznej białek pochodzenia wyłącznie roślinnego (L-aminokwasy). Kaishi jest zalecany szczególnie do stosowania po okresach stresu i służy łagodzeniu jego skutków (niskie lub wysokie temperatury, wymoknięcia, susza, efekty fitotoksyczne). Termin stosowania w przypadku kukurydzy – od fazy 4-6 liści, po okresach chłodów lub suszy, regenerująco po zabiegach herbicydowych, natomiast w przypadku buraków cukrowych – przed zwarciem międzyrzędzi, po okresach suszy lub nadmiernego uwilgotnienia, regenerująco po zabiegach herbicydowych. Produkt można stosować łącznie z herbicydami, fungicydami i insektycydami.

dr inż. Anna Ambroszczyk, Dyrektor działu badań i rozwoju, Agrarius

– W uprawie roślin rolniczych ogromną rolę spełniają preparaty stymulujące i wspierające rośliny. Od wielu lat firma Agrarius posiada w ofercie produkt nanogro aqua. Jest to specyficzny i niestandardowy preparat oparty na nanomolowych stężeniach kilkunastu pierwiastków, przygotowanych innowacyjną metodą, działający jak swoista szczepionka uodparniająca rośliny. Jego  działanie opiera się na wewnątrzkomórkowym ukierunkowaniu rośliny na działanie obronne i antystresowe. Dodatek do nanogro aquawysokoaktywnych substancji humusowych dodatkowo wzmacnia roślinę poprzez szybkie odżywienie i działanie antystresowe. Nanogro uruchamia w roślinie naturalne procesy obronne, takie jak kumulowanie substancji odżywczych w komórkach, wytwarzanie silnego systemu korzeniowego, pogrubienie ścian komórek, poprawa zdrowotności, wytwarzanie dodatkowych barier ochronnych (woski, włoski itp.) Działanie nanogro aqua przejawia się szybkim wzrostem roślin, oraz poprawą ilości i jakości plonu (wyższa zawartość skrobi, cukrów, białka oleju itp.)  Potwierdzają to wieloletnie badania i doświadczenia. Nanogro aqua  sprzyja również zwiększaniu odporności roślin na stresy jak również szybkiej regeneracji po uszkodzeniach (mrozowych, mechanicznych, chemicznych). Nanogro doskonale miesza się z nawozami, ś.o.r (za wyjątkiem herbicydów). Dawkowanie: 250 ml/ha/200-350 l wody, 1-2 razy w sezonie. Pierwszy zabieg w fazie 2-3 liści.

Ekspert firmy Agrosimex

– Tegoroczny układ pogody nie sprzyja rozwojowi buraków cukrowych i kukurydzy. Aktualnie jest coraz bardziej sucho, wiosna była chłodna, rośliny potrzebują dolistnego wsparcia. W kukurydzy i buraku cukrowym zalecamy nawożenie dolistne: ASX Complex 1 kg/ha oraz ASX Potas Plus 2-3 kg/ha. W ten sposób dostarczamy roślinom wszystkich składników odżywczych. Ponadto zalecamy stosowanie preparatu ASX Krzem Plus w dawce 0,5 l/ha, który  zawiera krzem w formie kwasu ortokrzemowego, bor i miedź, co wzmacnia pobieranie składników odżywczych i wody z gleby, zwiększa odporność roślin na stresy (w tym temperaturowy i wodny) oraz intensyfikuje fotosyntezę poprzez zwiększanie dopływu światła do roślin. W burakach cukrowych od fazy 6 liści właściwych polecamy nawóz Viflo miedź-bor w dawce 1,5 l/ha. Nawóz zawiera miedź w postaci nanocząsteczek, potas, bor, cynk i mangan, skompleksowane kwasem glukonowym, co przyspiesza rozprowadzanie składników w obrębie rośliny oraz wzmacnia ich odporność na choroby, co zostało udowodnione w doświadczeniach ścisłych.

Bernadetta Ryńska
Bernadetta Ryńska
Rolnik z pasji i wykształcenia, doświadczenie czerpie prowadząc rodzinne gospodarstwo. Zainteresowania: hodowla roślin, nasiennictwo, innowacje w rolnictwie.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x