sobota, 24 lutego, 2024

Szarek komośnik – niełatwa ochrona buraka cukrowego

spot_img

Plantatorzy stają przed coraz trudniejszym zadaniem, jakim staje się ochrona buraka cukrowego przed agrofagami. Utrudnienia dotyczą wszystkich faz rozwojowych tej rośliny, od wschodów aż po zbiory. | dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB, TSD Toruń

Coraz bardziej niezrozumiałe decyzje unijnych urzędników eliminują z rynku kolejne substancje czynne pestycydów. Do ochrony przed częścią agrofagów zupełnie brakuje środków, a skuteczność pozostających do dyspozycji rolników w wielu przypadkach jest znacząco niższa niż konieczna do zapewnienia odpowiedniej obsady i zdrowotności roślin. Obecnie dużym problemem jest migrujący szarek komośnik, który dotarł już do centrum kraju.

Z dodatkiem adiuwantu

Pierwsze trudności pojawią się już w 2021 r. na skutek wycofania desmedifamu, jednej z podstawowych substancji czynnych do zwalczania zachwaszczenia. O ile sprawdzą się przewidywania o zakazie stosowania fenmedifamu, o tyle walka z najgroźniejszymi chwastami dwuliściennymi – komosą i szarłatem będzie bardzo utrudniona. Skuteczna regulacja zachwaszczenia jest jednym z podstawowych warunków umożliwiających stosowanie siewów punktowych i wielkoobszarowej uprawy buraka. Przy braku nowych substancji czynnych (nie ma jak dotąd na ten temat sygnałów ze strony firm fitofarmaceutycznych) trzeba poszukać sposobów podniesienia skuteczności działania pozostających do dyspozycji preparatów. Wyniki prowadzonych w Stacji IOR-PIB w Toruniu doświadczeń sugerują, że bardzo pomocne będzie zastosowanie do cieczy opryskowych dodatku odpowiednich adiuwantów. Uzyskane dzięki nim lepsze pokrycie liści i wchłanianie może znacząco podnieść skuteczność zabiegów ochronnych prowadzonych za pomocą pozostających do dyspozycji plantatorów chwastobójczych substancji czynnych.

Burak – Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych

Technologia Conviso

Alternatywnym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie do praktyki technologii CONVISO. System składa się z 2 nierozłącznych elementów: odmiany buraka posiadającej odporność na sulfonomoczniki (ALS) i nominowanego herbicydu Conviso One. Można go stosować jednokrotnie w pełnej dawce 1 l/ha lub w dawkach dzielonych, dwukrotnie po 0,5 l/ha. Jednak jak dotąd w Polsce nie wpisano do rejestru żadnej odmiany odpornej na herbicydy z grupy ALS. Przyczyną jest ich wyraźnie niższe plonowanie od odmian standardowych. Można je jednak uprawiać, gdyż kilka jest umieszczonych na liście wspólnotowej. Utrudnieniem w stosowaniu tej technologii jest fakt, że w roślinach następczych (zwykle w pszenicy) konieczne jest prowadzenie specyficznej ochrony. Skuteczność tych preparatów ogranicza także coraz częściej spotykana odporność coraz większej liczby gatunków chwastów na substancje czynne z grupy sulfonomoczników. Co ciekawe, w Niemczech zarejestrowano jedynie połowę dawki zalecanej przez producenta, która nie zapewnia skutecznej ochrony przed zachwaszczeniem i stawia pod znakiem zapytania sensowność technologii Conviso w tym kraju. Wydaje się, że mimo niewątpliwych zalet, technologia CONVISO znajdzie ograniczone zastosowanie głównie na polach, na których występują problemy z burakochwastami
pochodzącymi z tradycyjnych odmian buraka.

 

Szarek komośnik z rodziny ryjkowcowatych

Jest to chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, o długość ciała 10—12,5 mm. Żeruje na zielonych częściach roślin, zwłaszcza młodych roślin buraka cukrowego (faza 2-4 liści). Im wcześniej szkodnik pojawi się na plantacji, tym większych szkód może narobić. Początkowo szkodnik występował w południowej części kraju, jednak jego występowanie przemieszcza się dalej w głąb kraju. Szarek komośnik żeruje szczególnie w nocy i potrafi podczas jednej nocy dokonać całkowitego spustoszenia plantacji, co zmusza rolników do przesiewania.

 

Migrujący szarek komośnik – ochrona plantacji

Szarek komośnik to szkodnik, to szkodnik który stanowi duży problem dla plantatorów buraka w Polsce południowo-wschodniej. Zasięg jego występowania przesuwa się powoli w kierunku centrum kraju (do chwili obecnej dotarł w okolice Krasnegostawu, Sandomierza i Działoszyc). Ochrona buraka przed tym dużym chrząszczem jest niełatwym zadaniem i także w tym przypadku rolnicy dysponują bardzo wąską grupą substancji czynnych, z których stałą rejestrację mają lambda-cyhalotryna (Karate Zeon 050 CS) i tau-fluwalinat (Mavrik Vita 240 EW). Czasowo do lipca 2021 r. dopuszczony został preparat Proteus 110 OD zawierający tiachlopryd i deltametrynę. Od tego sezonu rozszerzoną etykietę do zwalczania szarka komosnika ma Cyperkill Max 500.

 

Więcej na temat zagrożeń w uprawie buraka cukrowego i ochronie plantacji przeczytasz w kwietniowym wydaniu miesięcznika Agro Profil

https://agroprofil.pl/p/aktualny-numer-magazynu-agro-profil/

spot_img
Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników