wtorek, 16 lipca, 2024
spot_img

Szansa czy złudzenie?

spot_img

Jak już informowaliśmy, mimo pandemii i narastającego światowego gospodarczego kryzysu, w 2020 roku sprzedaż polskich artykułów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła poziom 34 mld EUR, czyli wzrosła o ponad 2 mld EUR (7 proc.) w stosunku do 2019 r. To bardzo dobra dla rolników wiadomość bo świadczy o tym, że pomimo poważnych obecnie problemów rolniczych branż w kraju, światowe rynki zbytu nadal są dla nas otwarte. 

Przed i po szoku

Jak zauważają specjaliści na pozytywną ocenę ubiegłego roku, wpłynęły bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2020 r. a także wyniki, które odnotowano w drugiej połowie ubiegłego roku. Do wzrostu eksportu przyczynił się też korzystny dla eksporterów (niższy niż zazwyczaj), kurs złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego, co sprzyjało konkurencyjności cenowej polskich produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym.

Wzrósł też import 

Tendencja wzrostowa dotyczyła też importu towarów rolno-spożywczych, a jego wartość w 2020 r. wyniosła 22,3 mld EUR, czyli o 4,9% więcej niż przed rokiem. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała jednak tempo wzrostu importu i w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu do 2019 r. aż o 11,4%, osiągając wartość 11,7 mld EUR.

Wpływ wyższych cen

Dodatni wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej polskich eksporterów miały też wyższe ceny żywności na rynku światowym. Średnia wartość indeksu (skali porównawczej) cen żywności publikowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 2020 r. wyniosła 98 pkt wobec 95 pkt w roku 2019.

Ponad 27 miliardów euro z UE 

W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, głównym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych był rynek Unii Europejskiej. Dostawy krajowych produktów do innych krajów UE wygenerowały 27,2 mld EUR (czyli wzrost o 5%), co stanowiło 80% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

Głównym partnerem handlowym Polski były Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 8,5 mld EUR i był o 10% większy niż w 2019 r. Innymi ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były: Wielka Brytania² (3,1 mld EUR, wzrost o 10%), Niderlandy (Holandia) (1,9 mld EUR, spadek o 4%), Francja (1,8 mld EUR, wzrost o 8%), Włochy (1,7 mld EUR, na poziomie z roku 2019) oraz Czechy (1,5 mld EUR, spadek o 2%).

Prawie 7 miliardów euro spoza Unii

Natomiast do państw spoza Unii, w ubiegłym roku  wyeksportowano krajowe produkty rolno-spożywcze o wartości 6,8 mld EUR a to 17 procentowy wzrost wobec 5,8 mld EUR przed rokiem. Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i do oddzielnie klasyfikowanej Wspólnoty Niepodległych Państw), wzrósł o 19%, do kwoty 5,1 mld EUR. Największym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych w tej grupie państw była Arabia Saudyjska. Eksport do tego kraju ukształtował się na poziomie 694 mln EUR (odnotowano też ponad dwukrotny wzrost). A  48% powyższej wartości (333 mln EUR) stanowił wywóz pszenicy. Innymi ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych były: Stany Zjednoczone (przychody na poziomie 539 mln EUR, spadek o 2%), Algieria (251 mln EUR, dwukrotny wzrost), Izrael (246 mln EUR, wzrost o 1%), Norwegia (235 mln EUR, wzrost o 24%), Chiny (204 mln EUR, spadek o 2%) i RPA (194 mln EUR, wzrost o 86%).

Natomiast eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 1,7 mld EUR, czyli o 10% wyższym niż rok wcześniej. Spośród krajów WNP największą wartość osiągnął wywóz na Ukrainę – 760 mln EUR (wzrost o 27%), następnie do Federacji Rosyjskiej – 567 mln EUR (wzrost o 0,3%) i na Białoruś – 252 mln EUR (spadek o 6%).

Dominowało mięso i żywiec

W strukturze towarowej ubiegłorocznego polskiego eksportu dominowały: mięso, przetwory mięsne oraz żywiec. W 2020 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarów były o 4% niższe niż rok wcześniej i wyniosły 6,3 mld EURstanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości eksportu tej grupy towarowej miały: mięso drobiowe (37% – 2,3 mld EUR), przetwory mięsne (25% –1,6 mld EUR), mięso wołowe (22% – 1,4 mld EUR) i mięso wieprzowe (12% – 0,8 mld EUR). Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki i stanowił wartościowo po 2% udziału w eksporcie produktów mięsnych z Polski.

Zboża, tytoń, owoce

W 2020 r. drugą pod względem wartości pozycję z 14% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z 2019 r., zwiększyła się o 28%, do 4,9 mld EUR.

Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych – o 15%, do 4,2 mld EUR, cukru i wyrobów cukierniczych – o 7%, do 2,5 mld EUR, oraz ryb i przetworów – o 5%, do 2,3 mld EUR, a także produktów mlecznych – o 0,3%, do 2,3 mld EUR. Większa była również wartość wywozu m.in.: owoców łącznie z przetworami – o 3% (1,4 mld EUR), kawy, herbaty i kakao – o 6% (0,8 mld EUR), nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 15% (0,7 mld EUR) oraz alkoholi – o 19% (0,6 mld EUR). Zmniejszeniu uległy natomiast wpływy ze sprzedaży zagranicznej warzyw i przetworów (o 5%, do 1,7 mld EUR) oraz soków owocowo-warzywnych (o 4%, do 0,5 mld EUR).

COVID nie zatrzymał wzrostu

W 2020 r., czyli w czasie pojawienia się i nasilania pandemii koronawirusa, odnotowano wzrost udziału wpływów uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem. W ubiegłym roku udział ten osiągnął 14,3% wobec 13,3% w roku 2019. Odnotowano też w 2020 r. nieprzerwaną wzrostową tendencję w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski. W okresie od 2004 r. do końca 2020 roku jego wartość wzrosła ponad 6-krotnie. 

Źródło: KOWR
Foto: Pixabay 

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x