piątek, 31 maja, 2024
spot_imgspot_img

Susza 2019: będą wyższe zaliczki dla rolników

spot_img

Pozytywna reakcja Komisji Europejskiej

W środę, 28 sierpnia 2019 r., Komisja Europejska podjęła decyzję o zwiększeniu poziomu zaliczek dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych. Z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zwiększenie ich poziomu, w związku z suszą rolniczą, wystąpił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski. W rezultacie, wypłaty będą realizowane od 16 października 2019 r., w ramach limitów wyznaczonych na ten cel w budżecie Unii Europejskiej na rok 2020.

 

Wysokości zaliczek

A zatem dla płatności bezpośrednich, wysokość zaliczek wzrośnie z 50 do 70 procent. Natomiast, w ramach płatności obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”, „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej”, zaplanowano wzrost wypłat z 75 do 85 procent kwot.

W najbliższym czasie, odpowiednie projekty krajowych aktów prawnych (rozporządzeń), poddane zostaną konsultacjom publicznym, opiniowaniu oraz  uzgodnieniom międzyresortowym. Na ich podstawie uruchomione zostaną zaliczki na poczet płatności za 2019 r.

 

Derogacja dotycząca zazielenienia

Dodatkowo, na wniosek Ministra Rolnictwa, Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą Polsce i niektórym innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, korzystanie z tzw. Derogacji dotyczącej zazielenienia (Przypomnijmy: „Derogacja” – z łac.: „derogatio” – odstępstwo, uchylenie części normy prawnej – przyp. aut.)

Derogacja upoważnia do stosowania odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA (ang.: Ecological Focus Area – przyp. aut.). Dokument w sprawie derogacji przyjęto podczas posiedzenia Komisji Europejskiej w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Komisja Europejska wychodzi w ten sposób naprzeciw krajowym oczekiwaniom w zakresie zwiększenia możliwości wykorzystania dostępnych gruntów na cele paszowe, w związku z suszą. Dzięki derogacji rolnicy zyskają możliwość wysiania międzyplonu składającego się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast dotychczas obowiązkowej mieszanki składającej się z co najmniej z dwóch gatunków roślin. Ponadto, za międzyplony w ramach EFA, uznawane będą uprawy roślin ozimych, uprawiane w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie.

Dodatkowo, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, rolnicy którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać tego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni. Jednak pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime. Również w tym przypadku trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich krajowych rozporządzeń wdrażających.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.gov.pl www.strefa.agro.pl
Foto aut.: Robert Gorczyński 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników