niedziela, 14 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Środki ochrony roślin. Nie narażaj życia i zdrowia!

spot_img

W związku z wiosennym nasileniem prac polowych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina rolnikom o warunkach bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Stawką jest tu eliminacja zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Zasady stosowania pestycydów obejmują siedem konkretnych zagadnień.

Pestycydy to ostateczność  

Rolnicy stosujący środki ochrony roślin zobowiązani są do stosowania wymogów tzw. integrowanej ochrony roślin.  Wymogi te określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. 

Zgodnie z nimi, producent rolny winien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami (organizmami szkodliwymi dla upraw), tak aby ograniczyć zastosowanie pestycydów. Użycie chemicznej ochrony roślin powinno być też poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie i  podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi oraz  doradztwem. 
Do podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin należy też ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. Dotyczy to szczególnie owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Tylko zarejestrowane środki! 

Bezwzględną zasadą jest to, że do ochrony upraw stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej MRiRW. Na stronie Ministerstwa udostępniono też etykiety środków. 
Przy czym należy bezwzględnie stosować się do zapisów na etykietach. W żadnym wypadku nie można też stosować środków ochrony roślin na rośliny oraz agrofagi, które nie zostały wyszczególnione w etykiecie. 
Nie wolno także przekraczać wskazanych dawek i liczby dopuszczonych zabiegów. Ważną składową etykiety, z którą bezwzględnie należy się zapoznać, jest rozdział pn.: „Warunki bezpiecznego stosowania środka”. Zawiera on m.in. wytyczne dotyczące środków ostrożności. w tym też obowiązku wyznaczania stref ochronnych od zbiorników i cieków wodnych. 

Zakup od zarejestrowanych sprzedawców

Środki ochrony roślin nabywać należy tylko i wyłącznie od przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia takiej działalności i nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania udostępniony jest na stronie internetowej PIORIN. 
Dodajmy, że środków ochrony roślin nigdy nie należy kupować np.: na straganie, z bagażnika samochodu, z dostaw z zagranicy oraz z nieznanych źródeł w Internecie. Oferowane do sprzedaży preparaty muszą być umieszczone w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta środka musi też być sporządzona w języku polskim. 

Prawidłowe warunki stosowania

Rolnicy – profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin  muszą przestrzegać wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin, czyli m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. A na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, tylko i wyłącznie wtedy gdy prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

Konieczność udziału w szkoleniach 

Rolnicy stosujący środki ochrony roślin winni posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą ochrony roślin. Tego rodzaju wiedzę i kwalifikacje uzyskuje się poprzez udział w  szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin albo  integrowanej produkcji roślin.

Badanie i kalibracja sprzętu

Do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin należy wykorzystywać tylko i wyłącznie sprzęt, którego użycie zgodne jest z przeznaczeniem i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Sprzęt taki bez wyjątku musi być sprawny technicznie i skalibrowany. W tym przypadku badania techniczne i kalibracja zapewniają prawidłową aplikację  środków ochrony roślin. Potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin można dokonać w jednostkach do tych czynności uprawnionych. 

Zabiegi z użyciem pestycydów

Rolnik profesjonalnie stosujący środki ochrony roślin zobligowany jest także do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin. W dokumentacji tej należy odnotować nazwę środka ochrony roślin, czas stosowania, zastosowaną dawkę, uwzględnić obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin, a także wskazać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej jednej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Za odstępstwa będą kary

Zgodnie ze swymi uprawnieniami Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawuje też nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin za pośrednictwem kontroli w miejscach, gdzie są lub mogą one być stosowane. Natomiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, na osoby kontrolowane nakładane są kary grzywny i kary administracyjne wynikające z ustawy o środkach ochrony roślin. 

Internetowa kampania informacyjna 

Dodajmy, że za pośrednictwem internetowego portalu pn.; bezpiecznauprawa.org, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Krajowa Administracja Skarbowa i PIORIN prowadzą kampanię informacyjną pod nazwą: „Kupując podrobione środki ochrony roślin tracisz wiele razy”. Twórcy kampanii przygotowali dla rolników wiele ważnych informacji pozwalających prawidłowo stosować środki ochrony roślin i uniknąć wielu poważnych problemów w tym zakresie. 

Źródła: PIORIN, portal: bezpiecznauprawa.org
Foto: Pixabay 

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x