środa, 29 maja, 2024
spot_imgspot_img

Sektor wołowiny – Plan Ministra Pudy

spot_img

We wtorek (1 grudnia br.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podczas konferencji zorganizowanej przez  europejską branżową sieć współpracy BovINE (ang.: Beef Innovation Network Europe – przyp. red.). przedstawił pakiet propozycji ministerialnych działań dla sektora wołowiny.

– Jestem otwarty na konstruktywną współpracę z branżą i na sugestie możliwych działań, które przyczyniałyby się do wzmacniania sektora – podkreślił Minister Rolnictwa Grzegorz Puda.

Rolnictwo czekają zmiany

Podczas debaty Minister Grzegorz Puda wyjaśnił, że planowany do wdrożenia Europejski Zielony Ład i inicjatywy, które z niego wynikają, zawierają bardzo ambitne cele klimatyczne i środowiskowe. Do ważniejszych minister zaliczył strategię na rzecz ograniczenia emisji metanu. Jej konsekwencje mogą mieć daleko idące skutki dla całego sektora wołowiny.

Kolejny dokument to unijna Strategia „Od pola do stołu” która  także zakłada bardzo ambitne cele, takie jak: poprawa dobrostanu zwierząt, redukcja zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów, jak również zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego. Realizacja tych założeń jednak wymagać będzie dostosowań technologicznych, głównie o charakterze inwestycyjnym. Będzie to wymagało transferu nowej wiedzy, a przede wszystkim wysokich kosztów dostosowawczych.

W tym kontekście Minister Grzegorz Puda podkreślił, że nadal trwają intensywne prace nad kształtem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

WPR i trwałe gospodarstwa 

Równolegle do prac legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad krajowymi dokumentami kierunkowymi, a jednym z nich jest Plan strategiczny WPR na lata 2021-2027. 

– Celem nadrzędnym projektowanych instrumentów WPR jest zapewnienie trwałości i odporności ekonomicznej gospodarstw rolnych, zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie, również w obliczu kryzysów – wyjaśniał Minister Puda.

Pomoc dla sektora wołowiny 

Zgodnie z projektem rozporządzenia dotyczącym planów strategicznych, w ramach nowego systemu płatności bezpośrednich UE nadal będzie można przyznawać wsparcie związane z produkcją, w tym w sektorach wołowiny i cielęciny oraz mleka i przetworów mlecznych. Minister zaznaczył też, że podczas przygotowań krajowego Planu strategiczne analizowane są różne warianty zastosowania wsparcia do bydła i krów w kolejnych latach.

Silne rodzinne gospodarstwa

– Silne ekonomicznie rodzinne gospodarstwa rolne są warunkiem zachowania zrównoważonego modelu polskiego i europejskiego rolnictwa. To kierunek zgodny z polityką naszego rządu, ale też ze strategią UE – podkreślił minister Grzegorz Puda i dodał, że – dzięki prowadzeniu gospodarki niskoemisyjnej, chroniącej zasoby biologiczne dla następnych pokoleń gospodarstwa te przyczyniają się do osiągania celów środowiskowych i klimatycznych. 

W opinii Ministra Pudy tego rodzaju podejście wynika również z krajowej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Dokument ten wyznacza kierunki działania Ministerstwa w zakresie integracji poziomej i pionowej w łańcuchu dostaw, wdrażania innowacji w rolnictwie, wsparcia produkcji żywności wysokiej jakości, ochrony środowiska naturalnego oraz łagodzenia zmian klimatycznych.

– Działania te, również w sektorze wołowiny, obejmują między innymi podpisywanie umów kontraktacyjnych czy kilka rodzajów wsparcia dla rolników i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych – zaznaczył minister.

Grupy producentów rolnych 

Minister Grzegorz Puda poinformował też, ważnym elementem przyszłych działań będzie pomoc finansowa na tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych i organizacji producentów. Kontynuowane będzie także wsparcie dla tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI.

W powyższym kontekście szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na to, że od 2008 r. w Polsce funkcjonuje krajowy system jakości żywności obejmujący wołowinę – Quality Meat Program (QMP) opracowany z inicjatywy Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i administrowany przez tę organizację. Dodał też, że system ten, obok innych systemów jakości żywności, objęty jest unijnym wsparciem ze środków PROW na lata 2014-2020. Potrzeby związane ze wsparciem producentów uczestniczących w krajowych i unijnych systemach jakości żywności uwzględnione są też w pracach nad Planem strategicznym WPR na lata 2021- 2027.

Troska o dobrostan zwierząt

– Cel Komisji Europejskiej dotyczący poprawy dobrostanu zwierząt, wyrażony w strategii „Od pola do stołu” to także jeden z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez działanie „Dobrostan zwierząt”, wprowadzone w 2020 roku. Obecnie dotyczy ono krów i świń – wyjaśnił podczas konferencji minister Grzegorz Puda.

Także bydło opasowe 

Minister zaznaczył, że udział w tym działaniu jest dobrowolny i ma zachęcić rolników do prowadzenia produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt, ponad obowiązujące standardy. Tego rodzaju wsparcie finansowe stanowi rekompensatę dodatkowo  poniesionych kosztów i utraconych dochodów. Nie przewiduje się natomiast zwrotu kosztów inwestycyjnych.

Dodajmy, że w ramach przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej planowana jest kontynuacja tego rodzaju wsparcia do krów, ale również jego rozszerzenie o bydło opasowe.

Żywność pochodzenia zwierzęcego 

W unijnej Strategii „Od pola do stołu” znalazła się też deklaracja Komisji Europejskiej dotycząca etykietowania produktów w zależności od poziomu dobrostanu zwierząt.

– Polska jest zainteresowana wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego znakowania żywności pochodzenia zwierzęcego etykietami wskazującymi dobrostan zwierząt. Takie oznaczenie powinno być czytelne i jednoznaczne dla konsumentów i powinno wskazywać jasne kryteria dla producentów. Etykieta powinna w odpowiedni sposób wynagradzać wysiłki producentów związane z podnoszeniem dobrostanu i rekompensować ponoszone wyższe koszty – stwierdził stanowczo Minister Grzegorz Puda.

Europejska Sieć BovINE

Organizatorem międzynarodowej konferencji pod hasłem „Zrównoważona hodowla wołowiny: polityka i praktyka w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu”. w której uczestniczył Minister Rolnictwa Grzegorz Puda, była europejska innowacyjna sieć współpracy branży wołowej  BovINE (ang.: Beef Innovation Network Europe). 
Sieć zrzesza 255 000 gospodarstw rolnych sektora wołowiny z różnych państw Unii Europejskiej.

Polskim koordynatorem konferencji było Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.


Źródło i foto: MRiRW

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x