wtorek, 23 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Sejmowa Komisja przyjęła projekt budżetu

spot_img

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała ministerialno-rządowy projekt Budżetu Państwa na rok 2022 w dziale rolnictwo.

Rząd przewiduje tu uzyskanie kwoty w wysokości 60 610 146 000 złotych na wsparcie rolnictwa, rozwoju wsi, rynkówrolnych i rybołówstwa. Przy czym, jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyszłoroczne rolnicze wydatki mają być nawet o 20% większe, niż w tym rokuI stanowić będą 6,92% wydatków ogółem Budżetu Państwa.

Rozwój, KRUS, UE i BGK

Kwotę ogólną budżetowych wydatków na rolnictwo rozłożono natomiast na:

– wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo w wysokości 16 mld 304 mln 412 tys. zł,

– wydatki na finansowanie zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 19 mld 150 mln 091 tys. zł,

– planowane środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 24 mld 969 mln 978 tys. zł,

– środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości: 185 mln 665 tys. zł.

Wiele rezerw celowych

Sporą część przyszłorocznych państwowych wydatków na rolnictwo przemieszczono do tzw. rezerw celowych. Są to między innymi: dopłaty do paliwa rolniczego, na którezarezerwowano kwotę 1 mld 340 mln zł (w porównaniu do tegorocznej jej wysokości: 1 mld 180 mln zł).

Natomiast kwota 6 mld 759 mln 863 tys. zł to rezerwa na realizację projektów ze współfinansowaniem w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków oraz zrozliczenia z budżetem ogólnym UE. Dla porównania, ubiegłoroczna rezerwa na ten cel, to kwota w wysokości 7 mld 800 mln 525 tys. zł.

Walka z chorobami zwierząt

Do wysokości 548 mln 768 tys. zł. zwiększono planowane środki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Podczas gdy tegoroczna rezerwa na ten cel zamknęła się w kwocie 432 mln 344 tys. zł.

Ubezpieczenia rolnicze i szkody

Następna rezerwa celowa to kwota w wysokości 0,5 mld zł na dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie oraz na dotację celową na pokrycie części odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę. Dodajmy też, że łączne, wydatki na ten cel z innych pozycji budżetu wyniosą 1,4 mld zł. Natomiast 40 mln zł Rada Ministrów planuje przeznaczyć na rezerwę dla spółek wodnych, na dofinansowanie działalności w zakresie zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Przy czym, w tym przypadku utrzymano pułap kwotowy z ubiegłego roku. 

3 miliardy na Fundusz Gwarancji

Nowością jest natomiast rezerwa budżetowa pod nazwą: „Fundusz Gwarancji w Rolnictwie”. Zarezerwowanona ten cel pieniądze w wysokości 3 mld zł. Trafią one do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na pomoc w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych szkód spowodowanych przez niekorzystane zjawiska atmosferyczne, m.in. suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Po przyjęciu przez Sejmową Komisję Rolnictwa projekt rolniczego budżetu na 2022 trafi pod obrady Sejmu i Senatu RP. 

Źródła: Sejm RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, MRiRW
Foto: Pixabay

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x