poniedziałek, 4 marca, 2024
spot_img

Raport z kontroli IJHARS w sklepach. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w kwestiach znakowania

spot_img

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) opublikowała wyniki kontroli, przeprowadzonej w III kwartale 2023 roku, dotyczącej jakości handlowej świeżych owoców, warzyw oraz ziemniaków na terenie całego kraju. Kontroli poddano analizie 261 podmiotów. Stwierdzono nieprawidłowości w 38,3% skontrolowanych podmiotów, z czego 62 stanowiły sklepy detaliczne, a 38 to supermarkety, hipermarkety i dyskonty.

Nieprawidłowości w 38,3% skontrolowanych podmiotów

W trakcie kontroli poddano analizie 261 podmiotów prowadzących sprzedaż konsumentowi finalnemu, w tym 123 sklepy detaliczne oraz 138 supermarkety, hipermarkety i dyskonty. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 38,3% skontrolowanych podmiotów, z czego 62 stanowiły sklepy detaliczne, a 38 to supermarkety, hipermarkety i dyskonty.

Pod lupę trafiło łącznie 1 430 partii produktów, o łącznej masie 32,46 tony. Spośród nich, 1 248 partii stanowiły świeże owoce i warzywa (20,11 t), a 182 partie to ziemniaki (12,35 t).

Nieprawidłowości w zakresie znakowania

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w kwestiach znakowania, zarówno w przypadku owoców i warzyw (19,6%) jak i ziemniaków (19,8%). Problemy te dotyczyły głównie braku informacji na wywieszce dotyczącej państwa pochodzenia, klasy jakości i odmiany, zwłaszcza w przypadku owoców i warzyw podlegających normom szczegółowym. Dodatkowo, zaniedbano informację dotyczącę producenta oraz kodu identyfikującego partię produktu w przypadku ziemniaków.

Wymagania jakościowe

Wymagania jakościowe określone w normach handlowych UE (wymagania minimalne, wymagania odnośnie dojrzałości, klasyfikacji, wielkości i prezentacji) kwestionowano podczas kontroli stosunkowo rzadko.

W przypadku obu grup produktów niespełnienie wymagań jakościowych stwierdzono w przypadku 21 partii (tj. 1,7% ) owoców i warzyw i 1 partii ziemniaków wczesnych (tj. 0,5%). Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie obejmowały głównie niespełnienie wymagań minimalnych dotyczących jakości bądź wielkości.

Reasumując, oferowane produkty były dobrej jakości i spełniały wymagania minimalne, wymagania deklarowanej klasy oraz pozostałe określone w normach i rozporządzeniu MRiRW.

Wszczęto 46 postępowań i wydano 40 zaleceń pokontrolnych

Wojewódzcy inspektorzy JHARS podjęli środki zaradcze wobec stwierdzonych nieprawidłowości. Wydano 24 decyzje administracyjne nakładające kary pieniężne w łącznej kwocie 14 450 złotych, z czego 16 decyzji dotyczyło owoców i warzyw, a 8 ziemniaków. Na osoby odpowiedzialne nałożono 23 mandaty karne na łączną kwotę 5 850 zł. W sumie wszczęto 46 postępowań administracyjnych i wydano 40 zaleceń pokontrolnych. Postępowania administracyjne są w toku, a ostateczne sankcje mogą ulec zmianie w związku z procedurami odwoławczymi. 

Nadchodzące kontrole będą skoncentrowane na oznakowaniu i egzekwowaniu przepisów 

JHARS planuje kontynuację kontroli jakości handlowej ze szczególnym naciskiem na oznakowanie produktów. W trakcie tegorocznych kontroli skupi się również na egzekwowaniu przepisów dotyczących dostarczania informacji o prowadzonej działalności oraz cech legalizacji wag.

źródło: JHARS

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x