wtorek, 30 maja, 2023

Program dopłat do nawozów 2023. Warunki, terminy i wysokość pomocy

spot_imgspot_img

ARIMR udzieli pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Na jakich zasadach?

Dopłaty do nawozów – dla kogo?

Wsparcie przeznaczone będzie dla rolnika: 

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

3) któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,

4) który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412),

5) który prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni do 300 ha użytków rolnych

Dopłaty do nawozów 2023 – co musi zawierać wniosek i do kiedy można go złożyć?

Wniosek można złożyć raz do dnia 14 lipca 2023 r. W przypadku złożenia wniosku po dniu 14 lipca 2023 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy. Wniosek musi zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, 

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, jeżeli został nadany, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) oświadczenie producenta rolnego ubiegającego się o pomoc:

  •  o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,
  •  o dokonaniu zakupu w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Dopłaty do nawozów 2023. Wysokość pomocy  

Wysokość pomocy to iloczyn:

  • deklarowanej we wniosku o płatność bezpośrednią powierzchni upraw i stawki pomocy;
  • liczby zakupionych ton nawozów i różnicy ceny zapłaconej przez rolnika i średniej z okresu 16 maja 2021 r. – 31 marca 2022 r., oraz średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu

Stawka pomocy będzie zróżnicowana:

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia

W przypadku gdy ze złożonych wniosków wyniknie, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 4,7 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy będzie stosowany współczynnik korygujący. 

Wsparcie finansowe zostanie przelane na konto producenta rolnego, które zostało wskazane w systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności. Jednak pomoc publiczna może być udzielana dopiero od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tych przepisach. 

źródłó: Dziennik Ustaw

spot_img

Napisz komentarz

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
12 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anna
Anna
1 miesiąc temu

Takie dopłaty powinny być dla tych których nie stać, nie mają pieniędzy. Prokurator i komornik powinni zrobić kontrolę, sprawdzić ile kto ma pieniędzy w banku, jak kogoś stać a wyciąga rękę o kasę to zrobić mu konfiskatę majątku.

Mariusz
Mariusz
8 dni temu
Reply to  Anna

Czyli jak będzie pani pracować zasowac cały dzień to pani się nie należy bo pani ma a ten który jest mało przedsiebiorczy jemu trzeba jemu mus dać.

paweł
paweł
6 dni temu
Reply to  Anna

a 500+ pani pobiera?? to ta sama sytuacja. kazdy bierze jak dawaja nawet jak maja pieniędzy jak lodu!!

Wieslaw
Wieslaw
27 dni temu

Absurd…oczywiście ktoś kto kupił nawóz w kwietniu jest wykluczony.

Mietek
Mietek
25 dni temu

Żeby nie do śmiechu było to proszę powiedzieć co zrobić gdy sprzedawca nie chce wydać dokumentu zakupu nawozów.

Łukasz
Łukasz
15 dni temu
Reply to  Mietek

To nie lata 90′ 🤣 co to za sprzedawca że nie wystawia faktur? Na targu kupujesz?

Tomek
Tomek
15 dni temu

A jeśli kupiliśmy grupowo ? , Niech sobie w d..ę wsadzą pomoc , najpierw doili za paliwo , gaz , teraz wyborcza jałmużna

Leszek
Leszek
12 dni temu
Reply to  Tomek

Dają to bierz i nie udawaj komandosa bo drudzy by obiecali a nie dali pochwal się ile kupiłeś i z czego żyjesz czy aby na pewno z rolnictwa?

Franek
Franek
14 dni temu

A ci co kupili w kwietniu to nie rolnicy już oni zawsze znajdoa sposób żeby dużo obiecać a nie dać pisiory!!!

Karol
Karol
11 dni temu
Reply to  Franek

Oj tam oj tam a kupiłeś po 4 -5 tys /t w kwietniu czy mniej bo wydaje mi się ze w porównaniu do tych co kupili grudzień/styczeń to chyba nie przepłaciłeś. Czysta hipokryzja

MMMMMMM
MMMMMMM
11 dni temu

od kiedy składać wnioski?

Wisia
Wisia
4 dni temu
Reply to  MMMMMMM

Nie ma jeszcze ustalonej daty naboru,w każdym czytanym prze ze mnie artykule jest tylko data do kiedy 15 lipca.
Pewnie będzie tak że nabór zrobią kilka dni przed 15 lipca

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

12
0
Would love your thoughts, please comment.x